Theresa May har efter två år tagit kontroll över regeringen – Brexitpapper som kan starta realförhandling med EU27

Drygt två år efter Brexitomröstningen har den brittiska regeringen för första gången lyckats enas om ett förslag hur Brexit ska gå till. Hoten från storbolag som Airbus att lämna UK och risken för ett sammanbrott för fredsprocessen på Nordirland gör att UK-regeringen nu vädjar om en ny sorts tullunion med EU. Nu kan realförhandlingarna börja, och UK lär tvingas till fler eftergifter.

Premiärminister Theresa May hade bestämt sig för att till slut ställa utrikesminister Boris Johnson och övriga ”Brexiteers” mot väggen. Antingen accepterar ni ett förslag om en ”mjuk Brexit” eller så får ni avgå, era ministerbilar dras in och så får ni åka taxi hem till London.

Theresa May hade redan innan klargjort att hon efter två års misslyckade försök att hålla ihop falangerna inom regeringen. I ett brev till partiets parlamentariker slog hon fast att ministrarna framöver måste stödja regeringens linje:

“As we developed our policy on Brexit, I have allowed cabinet colleagues to express their individual views. Agreement on this proposal marks the point where that is no longer the case and collective responsibility is now fully restored.”

Boris Johnson kallade samman sin ministerfalang på Foreign office i torsdags kväll. Johnson hade tidigare kallat Theresa Mays förslag för ”crazy”. Men nu kom de sex ministrarna fram till att de skulle böja sig. Från fredagskvällens middag med hela regeringen rapporteras att Boris Johnson utbringade en skål för premiärministern efter att alla ministrar ställt sig bakom den nya linjen. Enligt högertidningen The Spectator hade ”Brexiteers” ingen alternativ plan och det var inte tillräckligt många av dem som var beredda att avgå för att sätta igång en partiledarstrid.

I det tresidiga dokument som hela regeringen ställde sig bakom efter ett tolvtimmarsmöte på fredagen säger nu UK-regeringen att den vill ha ett frihandelsavtal för varor med EU efter utträdet.

Men det är inte ett handelsavtal, typ EU-Kanada som UK behöver, utan ett avtal som innebär att det inte behövs några som helst återinförda tullkontroller. UK lovar därför att fortsätta följa alla EU:s regler för varor på inre marknaden. och även införa nya regelverk som bestäms av EU. UK-regeringen lovar också att följa EU:s konkurrensregler vad gäller statsstöd, och att inte försämra arbetsmarknadsregler, klimatbestämmelser mm.

The UK and the EU would maintain a common rulebook for all goods including agri-food, with
the UK making an upfront choice to commit by treaty to ongoing harmonisation with EU rules
on goods, covering only those necessary to provide for frictionless trade at the border

Det här är vad brittiska näringslivet krävt för att inte bilindustrin och andra företag ska flytta produktion till europeiska kontinenten. I dag tillverkas bildelar till en bil i flera länder, och en bil kan i praktiken transporteras fyra gånger mellan UK och kontinenten under tillverkningsprocessen har bilindustrin påpekat.

Näringsminister Greg Clark tweetade nöjt efter regeringsmötet på Chequers:

”Very positive conclusion to Chequers meeting. Free trade area will mean zero tariffs and zero friction for trade between UK and EU countries. This will allow business supply chains and just-in-time production to operate, supporting jobs in every part of UK.”

Näringslivsorganisationen CBI:s generaldirektör Carolyn Fairbairn gjorde också tummen upp:

”Initial signs suggest the proposal is based on the evidence firms have provided on the impact on jobs and living standards,” she said. ”That is good news – particularly the free trade area for goods, which the CBI and its members have long called for.”

Med den här brittiska önskelösningen skulle även problemen för Nordirland vara lösta. Gränsen mot EU-landet Irland skulle kunna fortsätta att hållas öppen och det skulle inte behövas några gränskontroller mellan Nordirland och övriga UK.

Boris Johnson och övriga ministrar som utlovat att Storbritannien inte skulle bli en ”vasallstat” till EU kan peka på att den brittiska regeringen utelämnar tjänstehandeln från detta frihandelsavtal, trots att den utgör huvuddelen av handeln mellan UK och övriga EU. Den brittiska regeringen hoppas uppenbarligen att finanssektorn i London är så stark att huvuddelen av jobben där inte flyttas till EU efter Brexit.

Men det här första eniga dokumentet som den brittiska regeringen lyckats åstadkomma innebär inte att det nu kan bli ett avtal om det framtida samarbetet mellan UK och EU27.

I praktiken är det ett omöjligt förslag för EU27 som Theresa May stampat igenom i sin regering.

+ UK-regeringen föreslår att den ska ta in tullavgifter och sköta kontrollen av varor som anländer till Storbritannien på väg till EU. Det är enbart länder som är medlemmar som på EU:s inre marknad som kan ansvara för handeln och kontrollerna, enligt EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

+ UK-regeringen säger att den vill ha ett avtal som innebär att EU-domstolen inte längre har någon makt över landets affärer; ett löfte ofta uprepat av Theresa May Om UK följer EU:s regelverk för varuhandeln ska enligt regeringspappret avgöras genom ett komplicerat förfarande av bland annat ”oberoende” skiljedomsförfarande: ”This framework would also include robust and appropriate means for the resolution of disputes, including through a Joint Committee and in many areas through binding independent arbitration.”  EU:s Michel Barnier har upprepade gånger deklarerat att EU-domstolen är avgörande för att upprätthålla inre marknaden.

+ UK-regeringens förslag innebär i praktiken att den vill utnyttja en del av EU:s inre marknad, men inte vara med på till exempel kraven på fri rörlighet, som gäller för andra icke-EU-länder som Norge.

Den brittiska regeringen kommer därför att tvingas justera en hel del i sin önskelista. Men det avgörande nu blir om EU27 ser det här brittiska pappret som en utgångspunkt för att nå en uppgörelse, eller om man bara kallt avvisar det som ännu en ”no starter” från UK.

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier välkomnade den brittiska regeringens överenskommelse på fredagen och sa att han ser fram emot den vitbok som UK-regeringen ska leverera nästa vecka. Han har under de hittillsvarande förhandlingarna lyckats pressa den brittiska regeringen till långtgående kompromisser, som åtagandet att gränsen mellan Nordirland och Irland ska hållas öppen oavsett den framtida relationen mellan UK och EU27.

Nu har Theresa May till slut skaffat sig ett förhandlingsmandat från sin regering. Hennes utmanare om partiledarposten har tills vidare valt att sitta på sina händer och behålla sina ministerbilar. Realförhandlingarna kan börja.

About

Journalist more than 45 years, mostly politics and economy. Now free lance journalist mainly on social media.

Categories: Brexit