Theresa May vill ha Henry VIII:s konungsliga makt för att genomdriva Brexit

Henry VIII lät inte bara halshugga en del av sina fruar, han skaffade sig också extraordinära maktbefogenheter att genomdriva lagar utan att fråga parlamentet. Premiärminister Theresa May kräver nu en ”Henry VIII-undantagslag” för att förverkliga Brexit.

På onsdag den 29 mars ska Theresa May meddela att Storbritannien tar det formella steget att utlösa artikel 50 i EU-fördraget, och därmed inleda förhandlingarna om utträde. Men ett minst lika viktigt steg tas dagen därpå, när regeringen ska lägga fram ”The Great Repeal Bill”, om hur 45 år av EU-lagstiftning ska överföras i brittisk lag.

Det handlar om tiotusentals lagar och regler inom 57 politikområden som Storbritannien tillsammans med övriga EU-länder förhandlat fram. Regeringen har tidigare framställt det som en rent administrativ manöver, ungefär som att en dator byter ut ”EU”, mot ”United Kingdom” i alla lagtexter för att landet inte ska stå utan lagstiftning.

Men det räcker inte med att byta namn och kalla dem det som varit EU-lagstiftning för UK-law när Storbritannien lämnar EU. Det är denna ”anpassning” av lagarna och regelverken den brittiska regeringen vill ha fria händer att genomföra utan att höra brittiska parlamentet.

Enligt brittiska medier har Theresa May lagt in ”Henry VIII clauses” i The Great Repeal Bill. Kung Henry VIII skaffade sig diktatorisk makt med Proclamation by the Crown Act 1539, när parlamentet godkände att kungens dekret gällde som lag. Lagen avskaffades efter Henry VIII:s död 1547.

Inför den brittiska folkomröstningen var Brexitsidans huvudargument att makten skulle återföras från byråkrater i Bryssel till det demokratiskt valda brittiska parlamentet. Men nu visar det sig att det i själva verket handlar om maktöverföring från EU-regeringar och EU-parlamentet till Theresa Mays regeringskabinett.

Storbritanniens tidigare chef för Högsta domstolen i England och Wales, Igor Judge, varnade redan före folkomröstningen för följderna när parlamentets suveränitet kommer att urholkas:

“Unless strictly incidental to primary legislation, every Henry VIII clause, every vague skeleton bill, is a blow to the sovereignty of Parliament. And each one is a self-inflicted blow, each one boosting the power of the executive. Is that what we want? Is that how our constitutional arrangements must continue to develop? Should we allow the powers of the executive to increase and the sovereignty of Parliament to be diminished? 

Brittiska juridiska experter på EU-lagstiftning varnar för att Toryregeringen kan passa på att urholka EU:s arbetsrätts- och konsumentskyddslagstiftning när den ”anpassas” till brittisk lag. Samtidigt som premiärminister Theresa May talat om att Storbritannien inte längre ska följa utslag från Europarådets domstol för mänskliga rättigheter.

Further, there will be the possible beheading of rights based on EU law, which can be replicated in UK law, but may be contentious in a new political regime: for example, consumer and workers’ rights.

Brittiska överhuset har protesterat mot regeringens planer att försöka skaffa sig maktbefogenheter över politiskt viktiga lagändringar:

The House of Lords Constitutional Committee has today argued that there should be a distinction between converting EU legislation into UK law, a largely technical process, and replacing EU legislation with new policies. The latter is not technical but highly political and in some cases (agriculture is a good example) likely to be highly contentious.

Regeringens argument är att maktbefogenheterna är nödvändiga eftersom tidsmarginalen för utträdesförhandlingen är satt till två år, och att undantagsklausulen endast ska gälla under begränsad tid.

“The Government is clear that such a power will be time-limited, to apply before the UK leaves the EU and for a limited period afterwards,” a Whitehall source told the Telegraph.

Men både Labour och Liberalerna motsätter sig regeringens planer

“I don’t think the record of Henry VIII on promoting democracy, inclusion and participation was a very good one”, sade Labourledaren Jeremy Corbyn på söndagen.

“We’re not going to sit there and hand over powers to this Government to override parliament, override democracy, and just set down a series of diktats on what’s going to happen in the future. We’d be failing in our duty as democratically elected parliamentarians if we did that.”

Men Theresa Mays toryparti har majoritet i parlamentet och hon har hittills varit framgångsrik att skaffa sig fria händer för att genomföra Brexit på sina egna villkor.