Theresa May sätter ner foten: Brexit means Hard Brexit

Theresa May har näpst sina Brexitministrar när de har sagt det. Men det var uppenbarligen inte för att hon ville säga något annat, utan för att hon som premiärminister ville vara först med att säga det: Brexit innebär Stopp för fri EU-arbetskraftsinvandring och Stopp för EU-beslutanderätt över Storbritannien.

Det var hennes kompromisslösa budskap till Torykonferensen i Birmingham. Och därmed har hon i praktiken slagit fast att Brexit means Hard Brexit.

Prime Minister Theresa May speaks at the Conservative Party conference at the ICC in Birmingham– Storbritannien ska bli en självständig och suverän nation igen. Vi ska återinföra full kontroll över invandringen. Vi ska inte ha ha någon Norge- eller Schweiz-uppgörelse, vi ska bli helt självständiga från juridiska beslut i EU, deklarerade Theresa May.

– Därefter ska vi förhandla fram de bästa möjliga villkoren för handel med EU.

Brittiska kommentatorer sade efter talet att det var svårt att tänka sig att Theresa May röstade för att Storbritannien skulle stanna i EU den 23 juni.

När den brittiska premiärministern nu slår fast regeringens prioriteringar för Brexit så tydligt är hon naturligtvis också medveten om att det innebär att EU-regeringarna kommer att svara med beskedet att Storbritannien inte kan vara kvar på EU:s inre marknad eftersom fri arbetskraftsrörlighet är ett grundläggande krav för att få delta. En förmån som tillfaller bland annat Norge, i utbyte mot fri arbetskraftsinvandring och att EU-domstolens uttolkning av lagar gäller.

Theresa May har tidigare tagit avstånd från Brexitministern David Davis när han gav samma budskap i det brittiska parlamentet – att Storbritannien ska införa ”rigorösa kontroller” av invandringen och inte vara kvar på EU:s inre marknad.

Nu försökte Theresa May få slut på den interna debatten i sitt parti genom att hävda att det inte finns något ”Hard Brexit” eller ”Soft Brexit”. Samtidigt som hon anklagade de parlamentariker, bland annat tidigare finansministern Kenneth Clarke, som vill ha en omröstning i parlamentet om Storbritannien ska utlösa EU:s artikel 50 om att lämna unionen för att vara motståndare till demokrati för att de i själva verket inte vilja ha någon Brexit.

Hon gav också ett klart besked till Skottland och Wales: Den brittiska regeringen förhandlar för HELA Storbritannien.

Skottlands premiärminister Nicola Sturgeon gav ett skarpt svar, som visar att Skotska Nationalistpartiet, inte låter sig nöja med Theresa Mays besked:

”PM going out of her way to say Scotland’s voice and interests don’t matter. Strange approach from someone who wants to keep UK together.”

Theresa May har nu även bekräftat, det som EU-ordföranden Donald Tusk, redan sagt att den brittiska regeringen i början av nästa år, senast den 30 mars kommer att lämna in begäran om att få börja utträdesförhandlingarna.

Alla de tusentals EU-lagar som införts under Storbritanniens medlemskap kommer att överföras till nationell lagstiftning, för att senare eventuellt förändras. Men Theresa May försäkrade att de EU-arbetsrättslagar, som infördes mot Torypartiets vilja av en Labourregering, kommer att vidmakthållas.

Brexitministern David Davis var mycket nöjd när han klev upp i talarstolen efter Theresa May, när han nu fått klartecken för sin Brexitlinje:

– Våra gränser ska åter kontrolleras. Vi välkomnar utbildad arbetskraft, men vi ska minska invandringen.

– Vi ill ha friast möjliga handel med omvärlden, men vi ska bestämma reglerna, sade David Davis.