Tjuvtricks och ”EU-Trump” när EU-högern kör naturlag nära haveri

Manfred Weber är EU-parlamentets mäktigaste politiker. Han har en plan – EU-valet nästa år ska göra honom ännu mäktigare.

För att nå det målet är han beredd att knäcka EU:s ambitiösa klimatsatsningar, liera sig med extremhögern och köra över sin partikollega EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Den dramatiska omröstningen i EU-parlamentets miljöutskott på tisdagen om lagförslaget till naturrestaurering avslöjade hur långt Manfred Weber är beredd att gå för att förverkliga sin plan.

Den avgörande omröstningen omröstningen slutade 44-44, vilket innebar att en seger för förslagets motståndare. Innan parlamentet kan inleda förhandlingar med EU-regeringarna om lagförslaget krävs en omröstning i hela parlamentet. Blir det nejmajoritet även där faller hela den ambitiösa planen.

Efter omröstningen avslöjade miljöutskottets ordförande, den franska liberalen Pascal Canfin att en tredjedel av EPP-gruppens ledamöter bytts ut. De hade ersatts med huvudsakligen tyska politiker från jordbruksutskottet, där många är nära lierade med jordbrukslobbyn som drivit en intensiv kampanj mot det nya direktivförslaget.

-EPP:s ordförande Manfred Weber ägnar sig år ren manipulation för att stoppa klimatförslaget, anklagade Canfin på en presskonferens.

-Det är en europeisk ”Trumpism” vi träder fram nu, som är anti-miljö, anti-feminism, anti-migration, där högern i EPP ingår. Vi har en intern strid i EPP-gruppen mellan Manfred Weber o Ursula von der Leyen.

EPP-gruppens företrädare var mycket upprörda över anklagelserna om ”EU-Trumpism” och ”manipulation”, men den tyske kristdemokraten Peter Liese erkände på journalisternas frågor på en presskonferens att ett flertal av partigruppens ledamöter bytts ut.

Liese gav två motsatta förklaring. 1. ”Vi var osäkra på vilka som kunde delta och därför måste vi anmäla deltagare långt i förväg”. 2. ”De ordinarie ledamöter som utbytta var de som var osäkra hur de skulle rösta. De lät sig bytas ut frivilligt”.

Det är lätt att föreställa sig hur Manfred Weber och Peter Liese vrider om armen på miljövänliga EPP-are som sitter i miljöutskottet och frågar dem om de verkligen är säkra på hur de ska rösta och om det inte vore skönt att slippa vara med.

Den stora klimatsatsningen lanserades av Ursula von der Leyen när hon godkändes som ny ordförande för kommissionen av EU-parlamentet 2019. En lång rad nya klimatlagar har också lagts fram av kommissionen och godkänts av EU-regeringarna och parlamentet, där man nästan kommit i mål under det svenska halvåret som EU-ordförande.

Men i förhandlingarna om lagförslaget om naturrestaurering valde EPP, som är den största partigruppen i parlamentet och där Moderaterna och KD ingår, plötsligt att säga tvärnej och vägra diskutera några kompromisser.

EU-kommissionen lade fram sitt förslag till naturrestaureringslag i juni i fjol. Där ingår bland annat att andelen grönytor i städer ska ökas med minst tre procent till 2040 och fem procent till 2050. Men också att att återställa våtmarker och skydda skog och mark.

Målet är åtgärder som totalt täcker minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och samtliga ekosystem som behöver återställas till år 2050.

”När vi återställer naturen tillåter vi den att förse oss med ren luft, rent vatten och ren mat och vi gör det möjligt för den att skydda oss från det värsta i klimatkrisen”, sade klimatansvarige EU-kommissionären Frans Timmermans.

Finland med sin torvindustri och omfattande skogsbruk är ett av de EU-länder som skulle få det största betinget i naturrestaurering, enligt kommissionens beräkningar. Kostnaden kan uppgå till drygt 900 miljoner euro per år till 2030.

Men EU-förslaget har fått starkt stöd från näringslivshåll. En lång rad företag inom klimatsektorn har i brev till parlamentet och EU-regeringarna manat till snabba beslut om att införa lagstiftning om naturrestaurering för att säkra framtiden.

”Companies and investors need EU decision makers to give clear and binding policy
directions to increase the EU’s resilience and mitigate the risks of the twin nature and climate crises, while delivering a more equitable, just and sustainable environment for European businesses to flourish.”

Men den stora högergruppen EPP:s ledare Manfred Weber har inför slutförhandlingarna i parlamentet plötsligt meddelat att partigruppen inte längre är beredd att på några som helst villkor stödja lagförslaget. Han drog fram samma argument som bondelobbyn använder om risk för minskade jordbruksarealer och stigande matpriser.

”The EPP will vote against the bill … we need a new proposal to address the concerns,” Weber said.

Oron för följderna av klimatsatsningarna har också spridit sig till politikerna i Nederländerna och Belgien. Framgångarna för det nya högerpopulistiska partiet BBB i holländska regionalvalen i våras har skrämt övriga partier. Partiet blev största parti på sitt motstånd mot förslaget om nedläggning av bondgårdar för att klara kraven på minskade utsläpp av bland annat kvävegaser från koskit.

När EU-regeringarna tog ställning till lagförslaget röstade både Belgien och Nederländerna liksom Sverige nej till förslaget. Men det fick ändå stöd av en majoritet i ministerrådet för ett par veckor sedan.

Men Manfred Weber har arbetat med sin plan att stärka sin ställning i EU-parlamentet och minska beroendet av uppgörelser med Socialdemokraterna och Liberalerna under en längre tid.

Weber har på egen hand inlett ett samarbete med Italiens nya premiärminister Giorgia Meloni, vars parti, det neofascistiska Italiens bröder, ingår i högergruppen ECR tillsammans med Sverigdemokraterna och polska regeringspartiet PiS. Manfred Weber var också snabb att ge sin välsignelse till att Silvio Berlusconis parti, som ingår i EPP, bildade en regeringskoaliton med Melonis parti.

Manfred Webers trevare om ett samgående mellan EPP och högergruppen ECR avvisades omedelbart från Tyskland av Webers partifränder i CDU och CSU. Men Weber har fortsatt sitt kontaktarbete högerut, och Italiens utrikesminister Antonio Tajani har talat om fortsatta diskussioner efter EU-valet nästa år om samgående mellan de två prtigrupperna.

EPP-gruppens tvärnej till lagförslaget om naturrestaurering blir en naturlig länk i sökandet efter partners högerut.

Manfred Weber och EPP pekar också ut EU-kommissionens ansvarige för klimatlagarna Frans Timmermans som boven i dramat. Timmermans råkar vara socialdemokrat och motståndare till Manfred Weber inför förra EU-parlamentsvalet när alla partigrupper lanserade en ”Spitzenkandidat” i kampen om vem som skulle bli ny ordförande för EU-kommissionen.

Nu anklagar EPP-gruppen Timmermans för att ha ”hotat” enskilda parlamentsledamöter och för att vägra lägga fram ett nytt lagförslag, som Weber nu kräver.

Frans Timmermans själv säger i en intervju att han är beredd att kompromissa men att det inte finns tid att arbeta fram något nytt förslag under den här mandatperioden. Han misstänker att högervågen i valen i Italien, Sverige och Finland gör att EPP nu rör sig högerut:

Everything we have built up recently is also based on the willingness to compromise among the parties of the enlarged center in the European Parliament – EPP, S&D, Renew and Greens. However, after the elections in Italy, Sweden and Finland, it appears that the EPP is looking a bit more to the right.”

Den ansvarige för EU-parlamentets förhandlingar om lagförslaget om naturrestaurering, César Luena, manade efter omröstningen i miljöutskottet EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen komma ut och göra ett tydligt ställningstagande för lagförslaget. Det var en central del av den Green Deal som hon lovade parlamentet att genomföra.

För Manfred Weber är försöket att stoppa lagförslaget också ett sätt att ge en örfil till von der Leyen. Han ”vann” i kampen mellan ”Spitzenkandidaten” i EU-valet 2019. Men EU:s regeringschefer valde att föreslå von der Leyen som ny kommissionsordförande.

Det är den förlusten Weber nu försöker kompensera genom att skaffa sig ökad makt i EU-parlamentet.