Tobaksbolag nobbas i EU-domstolen

Inte en siffra rätt, när tobaksbolaget Philip Morris, Polen och Rumänien ville stoppa striktare tobaksregler i EU.

Amerikanska Philip Morris har som strategi att gå till domstol när ett land vill skärpa reglerna för tobaksförsäljning. Det har man gjort i Australien, Uruguay, Norge och Storbritannien, t ex. Liksom i EU med ett mål i EU-domstolen.

Polen och Rumänien, storproducenter av tobak, hakade på. Därigenom kunde man utöka åtalspunkterna med att EU skulle ha trampat på subsidiaritetsprincipen ( tanken att beslut inte ska tas centralt, om det inte är nödvändigt).

EU-domstolen dömde dock på onsdagen kort och koncist att klagomålen inte höll på någon punkt.

*Mentolcigaretter har smaksatts i syfte att göra det mer lockande att börja röka. Tobak är en så stor hälsorisk att regeringar får begränsa eller förbjuda varan. (600 000 dör i förtid årligen i Europa av tobak.)

*Att täcka förpackningar till 65 procent av ytan med hälsovarningar är inte oproportionerligt – se återigen hälsorisken.

*Att begränsa nikotinhalten i e-cigaretter och kräva utförlig redovisning om försäljningen är inte oproportionerligt heller – som sagt, hälsorisken och försiktighetsprincipen..

*Borde tobaksbeslut tas på nationell nivå istället? Nej, försäljningen – och smugglingen – av varorna är extremt utbredd.

Kort sagt, tobak är farligt, hälsoskäl trumfar fria marknaden.

Säkert intressant att läsa även för vår förra regering där hälsominister Maria Larsson hävdade i Bryssel under förhandlingarna om tobaksregler, att svensk lag om yttrandefrihet gjorde det omöjligt att täcka mer än 50 procent av paketen med varningar.