Trump kräver ”America First” av WTO

Trump-administrationen hotar frihandeln bakvägen.
I WTO vägrar man nu tillsätta domare för att lösa tvister – utslagen är inte USA-vänliga nog.

USAs president Donald Trump hyllade inte internationella avtal i sitt första FN-tal, han gick på ”America First”.
Han menade vad han sa.

Donald Trump har regelbundet ifrågasatt frihandel eftersom lika villkor, i hans åsikt, inte gynnar USA.
Han har t ex rivit upp TPP-avtalet, krävt omförhandling av Nafta och hotat omvärlden med strafftullar om omvärlden är oförskämd nog att sälja mer till USA, än den köper.

Än så länge är det mesta dock hot från hans sida
Men samtidigt mer i skymundan håller Trumps handelsföreträdare på att sparka undan benen för det internationella frihandelssystemet WTO.

WTO är 164 länders överenskommelse om regler för handel.
Dessa ligger till grunden för i stort sett all handel i hela världen.

Inom WTO måste alla vara eniga om det ska bli ett beslut.
Det är förstås knepigt, med så många och olika medlemmar.
Under det senaste decenniet eller så, har det följaktligen varit stört omöjligt att utvidga WTO, vilket många annars hoppats på.

Det finns hur som helst en del av WTO som fungerar – tvistlösningen.
Varje gång ett land känner sig illa behandlat av någon annan, kan  de vända sig till WTO som utreder ärendet och meddelar vem som har rätt.

Det är detta, den återstående välfungerande delen av det internationella frihandelssystemet, som USA försöker förstöra.
Man började förra året.
Då skulle mandatet för en av de sju domare som ingår i WTOs paneler förlängas, sydkoreanen Seung Wha Chang.
USA vägrade.
De sa att sydkoreanen hade deltagit i fyra mål där utslaget gått emot USA och därför var han inte lämplig som domare.

I varje tvist sitter tre domare i panelen och deras utslag är alltid gemensamt, ingen vet i efterhand hur en domare har ställt sig.
Men amerikanerna hävdade att Wha Changs frågor i den muntliga delen, varit negativa mot USA.
Så han skulle bort (läs Changs reaktion/ avskedstal här).

Kanske ännu värre, USA har vägrat godkänna någon ersättare för Chang.
I somras gick ännu en domares mandat ut som inte heller har ersatts.
Vid årsskiftet slutar en tredje domare och då finns bara fyra kvar.

Det är ingen slump att USA vägrar utnämna ersättare.
Trumps chefsförhandlare i handelsfrågor Robert Lighthizer har offentligt sagt att WTO inte erbjuder USA vad man ska ha.
Som minimum kräver alltså USA domare som ger USA rätt i en tvist.

USA är ändå inte redo att lämna WTO riktigt än.
Trump-administrationen driver några pågående tvister för att försvara amerikanska intressen.
Lighthizer har som ett alternativ till att få in ”rätt” domare, också försökt sig på att hota en sittande WTO-panel för att tvinga fram ”rätt” utslag vad gäller Kinas status som handelspartner.

Om Trump-administrationen lyckas skrämma bort alla som inte per automatik vill ge USA rätt, så rasar förstås snart hela systemet.
Värst blir det som alltid för små länder som får svårt att försvara sina intressen gentemot jättarna.
Sverige som medlem i EU  (världens största handelsaktör) sitter dock tryggt.

Men det kan bli riktigt illa för Storbritannien – vars regering säger att de litar till WTO när landet lämnar EU för att förhandla sina egna avtal.
Utan WTO-regler som skapar balans mellan parternas intressen, kan det bli tuffa tider i världshandeln framöver.