Trump bygger ny världsordning – mot Kina

USAs utrikesminister Mike Pompeo utnyttjade sitt besök i Bryssel till att meddela européerna vad som gäller nu – alla ska in i ledet bakom Trump. För att kuva Kina.

”Amerikanskt ledarskap har gjort att mänskligheten blomstrat som aldrig förr. Vi vann det kalla kriget, vi vann freden och återförenade Tyskland,” räknade den amerikanske utrikesminister upp i ett tal i Bryssel i veckan.

Efter att ha överraskat sin europeiska publik med hur lite Europa i amerikanska ögon har bidragit med till världen de senaste 60 åren, kom Mike Pompeo med sitt verkliga budskap till européerna :
Donald Trump avser att återställa USAs ledarskap i världen.

Det nya beskedet var inte att multilateralism är ute – det har president Trump gjort klart länge.
Det överraskade inte heller någon att Mike Pompeo klassade ut i stort sett alla internationella organisationer vilka enligt honom hade spelat ut sin roll eller internationella avtal som han sa hade skadat amerikansk såväl som andra länders suveränitet.

Så långt är detta ekon av Trumps löfte att vad som gäller för honom i alla lägen är ”America First.”

Mer oroväckande var Pompeos budskap att det amerikanska motståndet uppenbarligen inte kommer stanna vid handelskonflikter och ilskna tweets från president Trump.
Den amerikanska administrationen ska istället aktivt arbeta för att omstöpa det globala samfundet i Trumps andra.

Detta ske ske, berättade Pompeo, genom att alla internationella avtal som inte är användbara ska reformeras eller elimineras.

Värlshandelsorganisationen WTO står förstås högt på Trumps svarta lista.
Trump har länge kritiserat WTO som han anser inte tar itu med Kinas ”orättvisa handelsmetoder.” 

Trump ogillar dessutom att USA kan förlora tvister i WTO vilket anses skada amerikansk suveränitet .
Den amerikanska administrationen underminerar därför aktivt WTO sedan ett par år genom att blockera utnämningar av nya domare till tvistlösningspaneler.

Domald Trump har ju heller inte tvekat att inleda handelskonflikt mot Kina eller mot EU med strafftullar och nya tariffer, trots att det högst sannolikt bryter mot WTOs regler.

Pompeo tog därefter upp Världsbanken och IMF. USA arbetar för tillfället, berättade han, med att ”omfokusera” dessa organisationer så att de slutar låna ut pengar till Kina eller utvecklingsbanker.
 
Pompeo kallade sedan ICC, den internationella krigsdomstolen i Haag (som gör det möjligt att döma krigsförbrytare)  för ”skurkaktig” och berättade att USA har tagit ”real action” mot domstolen.
(USA har hotat gripa domare som försöker åtala en amerikan eller israel för krigsbrott.)

USA har inte för avsikt att ”eliminera” Nato, gjorde Pompeo klart. Nato är fortfarande användbart för amerikanerna.
Men det ska ”reformeras” så att de europeiska medlemmarna betalar mer till sina försvar än de gör idag.

Utrikesminister Pompeo hade redan bekräftat vid ett tidigare Natomöte att USA tänker säga upp antikärnvapenavtalet med Ryssland inom 60 dagar.

Den åtgärden skrämmer européerna rejält för avtalet, med sina fel och brister, begränsar trots allt ganska mycket president Putins handlingsutrymme på  kärnvapenområdet.
Ryssland har troligen begått överträdelser av avtalet även om få bedömare anser att dessa är allvarliga nog att kräva att avtalet skrotas.

För USA handlar dock även detta mer om Kina än om Ryssland.
Avtalet binder nämligen även USA att hålla tilbaka inom kärnvapen medan Kina inte ingått något sådant avtal, vilket Washington anser ger ojämna villkor. 

Swift är däremot ett av få internationella avtal som får Pompeos godkännande. Betalningsmekanismen Swift har nyligen på amerikanernas order stoppat alla penningöverföringar till Iran.
Detta skadar europeiskt näringsliv. EU har inte sagt upp atomavtalet med Iran men europeiska företag blockeras effektivt av USA från att fortsätta handla med Iran utan att EU kan göra så mycket åt saken.

”Ett utmärkt exempel på hur amerikanskt ledarskap kan få en internationell institution att agera ansvarsfullt,” sa Pompeo om Swift inför sina europeiska åhörare.

Och här låg nog det viktiga budskapet från USA.
I USA är det inte bara Trump  som ogillar den nuvarande världsordningen. Amerikanerna kommer därför inte att återgå till det gamla, den dag som Donald Trump inte längre är president.

Den amerikanska strategin handlar mycket lite om väst (Europa) och inte mycket ens om Ryssland. Den handlar i första hand om att hindra Kina att gå förbi USA som största ekonomiska block i världen, möjligen med egna militära ambitioner.

Den amerikanska administrationen – fylld av män hämtade av Donald Trump från det amerikanska  näringslivet till höga politiska poster – arbetar därför aktivt och målmedvetet på att skapa en ny världsordning som passar USA bättre och Kina sämre.
Och det är en världsordning där USA leder och vi andra väntas följa.

Eller som Pompeo sa:
”President Trump underminerar inte dessa institutioner, han avstår inte det amerikanska ledarskapet.
Tvärtom.
…Vi stöder institutioner vi tror kan förbättras,  institutioner som arbetar i  Amerikas intresse – och ert  – för att tjäna våra gemensamma värderingar.”