Tummen ner för snus i EU

Swedish Match gör ett nytt försöka att via brittisk domstol få sälja snus i EU.
Men EUs generaladvokat gör tummen ner.

När Sverige gick med i EU, vann Swedish Match något som är i stort sett unikt i EU-lagstiftningen:
Ett permanent undantag från existerande regler.

Snus skulle få fortsätta att säljas på den svenska marknaden trots att det existerar ett direkt förbud i EU sedan 1992.

Inte nöjda med detta, gick Swedish Match till en brittisk domstol 2004 (för att få ärendet behandlat i EU-domstolen) och hävdade att snusförbudet var olagligt eftersom annan tobak är tillåten i EU.

EU-domstolen höll inte med.
EU har lagstiftning som syftar till att minska tobaksanvändningen för att gynna folkhälsan.
Snuset förbjöds för att det var en okänd produkt på EU-marknaden och det vore dumt att introducera ytterligare en väg in i tobaksbehov, särskilt för ungdomar.

Cigarettter och annan tobak förbjöds inte eftersom EU-regeringarna inte var helt dumma i huvudet, ett sådant förbud hade aldrig följts i alla fall utan bara skapat smuggling och kriminalitet.

Nu har Swedish Match gjort ett nytt försök, via brittisk domstol.
Argumenten är ungefär desamma som för tretton år sedan, nu dock med fler studier som pekar på att snus är mindre farligt än annan tobaksanvändning.

”Snusförbudet är orättvist”, återanvänds som argument, den här gången med hänvisning till att EU tillåter ju den nya produkten e-cigaretter.

Men generaladvokaten i EU-domstolen är inte imponerad.
Han svarar att forskningsstudierna fortfarande drar åt olika håll angående hälsorisker.
Och påpekar att e-cigaretter inte innehåller tobak.

Därför rekommenderar han domstolen att döma på samma sätt som de gjorde 2004:
Snusförbudet är inte olaglig eller oproportionerligt.
Snus ska därför inte få säljas utanför Sverige i fortsättningen heller.

Swedish Match riskerar förstås väcka en sovande björn med sina rättsfall.
Smuggling av snus har den svenska regeringen lovat EU att hålla under kontroll.
Men det tycks smugglas friskt både till Finland och till kontinenten.