Turkiet gör processen kort med domstol och parlament

Det är bråttom att ge Turkiet en ny konstitution, anser landets regering.
Ministrarna är pådrivna av president Erdogan som anser att det helt enkelt är för krångligt för honom att styra landet som det är nu, med både domstol och parlament som lägger sig i.

Tråkigt nog var Turkiets regering tvungen att upplösa det parlamentariska utskott som skulle dra upp den nya grundlagen, efter bara ett möte.
Av parlamentets fyra politiska partier var nämligen bara ett parti enigt om att Turkiet behöver ett president-system, istället för ett parlamentariskt.
Nu sitter detta parti, regerande AKP, ensamma och skriver konstitution.

En sak vet vi om den blivande grundlagen.
Premiärminister Davutoglu har avslöjat att konstitutionsdomstolens roll ska omdefinieras, det vill säga, reduceras. 
”Folkets” vilja ska gälla och folkets vilja kan bara valda politiker uttala.
Ingen turkisk regering ska behöva följa konstitutionsdomstolens utslag.

Det var ju också högst irriterande, när regeringen hade gripit två chefredaktörer nyligen, att konstitutionsdomstolen släppte dem fria för att gripandet stred mot medborgerliga rättigheter.
”Jag hoppas domstolen aldrig gör så igen för det kunde hota deras existens och legitimitet”, hotade president Erdogan (AKP) i februari.

Det behövs emellertid 367 röster i parlamentet för att godkänna en ny grundlag.
AKP har 317 ledamöter.
Skulle parlamentet inte rösta igenom förslaget till ny grundlag så löser det sig ändå.
Då ordnar regeringen en folkomröstning.

Det här är landet som det anses säkert för EU att skeppa tillbaka flyktingar till.
Legaliteten i detta, sades bygga på att Grekland bilateralt skulle erkänna Turkiet som säkert land.
Fast i sista stund sätter grekerna i halsen.
Det lagförslag som nu passerar parlamentet Voula förmår inte bruka orden ”säkert land” i samband med Turkiet.