Två steg fram för förnybar energi i EP

Miljörörelsen hurrade åt två goda energinyheter från EU-parlamentet på onsdagen.
Men Polen kommer inte släppa förbi reformerna om man kan stoppa dem.

Parlamentets beslut på onsdagen att ge små producenter av sol- och vindkraft företräde i elnäten framför fossilproducerad kraft.
Förnybar energi byggs ut i rasande fart i hela världen men fortfarande utgör det bara 18 procent av europeisk energikonsumtion.

Den här nya regeln garanterar dock förnybar energi ett marknadsföreträde som alla vind- och solproducenter kommer att älska.
De stora energibolagen är mindre glada, ,de anser att förnybar energi i praktiken redan har ett marknadsföreträde eftersom deras produktionskostnader är lägre än för annan elkraft.

Kanske ännu mer bråk lär det bli över parlamentets andra viktiga beslut:
Inga skattepengar får användas till reservkraft som släpper ut över 550 gram kolidoxid per kWh efter 2020 (för nya kraftverk gäller 2025).

Då hamnar man i direkt konflikt med Polen som dels tillåter en nybyggd enhet vid sitt smutsigaste kolkraftverk Kozienice att utgöra reservkraft och dessutom planerar nya kolkraftverk för 6-8 miljarder euro de närmaste tio åren i samma syfte.
Polen använder idag till 90 procent kol som energikälla.

Därmed är det bäddat för intressanta förhadlingar med ministerrådet om förslagen.
Parlamentet och rådet förhandlar samtisigt om vilket mål för andelen förnybar energi som  EU-länderna ska klara till år 2030.

EUs regeringar enades i december om att 27 procent bör bli målet (upp från 20 procent år 2020).
Parlamentet för soin del röstade förra veckan för att målet ska sättas till 35 procent.