Tyska regeringen svänger om EU-flyktingpolitik inför opinionstryck – avgörande för nästa svenska regering

De europeiska regeringarnas vägran att mitt under de religiösa budskapen i jul och nyår vägra ta emot ett 50-tal flyktingar från två små fartyg i Medelhavet har avslöjat EU:s politiska handlingsförlamning. Ett växande opinionstryck i Tyskland är på väg att få Merkel-regeringen att byta fot och öppna för en ny EU-flyktingpolitik.

Sea-Watch 3 och Professor Albrecht Penck är två räddningsfartyg, finansierade av frivilligorganisationer i Tyskland, som patrullerar på Medelhavet för att hjälpa flyktingar efter att EU dragit tillbaka sina räddningsinsatser.

Sea-Watch 3 plockade upp 32 migranter två dagar före julafton, den 22 december, och Professor Albrecht Penck räddade 17 den 29 december.

Den spanska regeringen gav klartecken för att ta emot 311 migranter räddade dagarna före jul från ett tredje frivilligfartyg, Open Arms. Men Sea-Watch 3 och Professor Albrecht Penck har förhindrats från att anlöpa någon hamn.

Medelhavsländerna vill att övriga EU-länder ska ta ett större ansvar för flyktingarna. Maltas regering har tillåtit de båda fartygen att komma in i skydd nära land men vägrat dem att anlöpa någon hamn. Medan den italienske inrikesministern Matteo Salvini förbjudit alla hamnar att släppa in fartygen, trots att flera borgmästare vill ta emot migranterna.

Rapporterna om flyktingarnas sviktande hälsa och bristen på mat på de små räddningsfartygen har väckt en opinionsstorm i Tyskland. Ett 30-tal städer och flera regionregeringar har deklarerat att de är villiga att ta emot migranterna.

De Grönas ledare i EU-parlamentet, Ska Keller, var på väg till räddningsfartyget Professor Albrecht Pleckt på fredagen tillsammans med transporter med förnödenheter till migranterna.

Den tyska regeringen har hittills hållit fast vid linjen att samtliga EU-länder måste enas om en flyktingpolitik där samtliga länder tar emot migranter. Men dessa förhandlingar har pågått ända sedan 2015 och är blockerade av Ungern, Polen och flera andra östländer som vägrar delta i någon solidarisk omfördelning.

EU-kommissionen gav upp i början av december och vädjade om att villiga medlemsländer ska öppna för ”frivillig” solidaritet.

– När vi nu inte kunnat nå fram till en uppgörelse om obligatorisk omfördelning måste det klaras genom en frivillig lösning, sade migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos. EU måste förbereda sig för att möta framtiden.

Förbundskansler Angela Merkel var inte beredd att öppna för några sådana diskussioner vid EU-toppmötet i december. Men det växande opinionsstödet för De Gröna, som hela tiden hållit fast vid en liberal flyktinglinje, och opinionstrycket kring räddningsfartygen på Medelhavet under julhelgen verkar ha fått regeringen att inleda en omsvängning.

Den tyska regeringen har meddelat EU-kommissionen att den är beredd att ta emot en del av migranterna på fartygen.

Berlin wants to “reiterate that Germany is willing to contribute to a European solution in the spirit of solidarity,” the German interior ministry and foreign office say in a joint letter sent to Paraskevi Michou, the European Commission’s director general for migration, skriver Politico Europe.

Statssekreterarna Walter Lindner and Helmut Teichmann säger att tyska regeringen vill ha en ”ad hoc-mekanism” för att ta emot migranter som är räddade på havet där så många medlemsländer som möjligt deltar. Samtidigt understryks att man bör räkna in hur många migranter som sökt sig till andra EU-länder tidigare.

Den tyska regeringen manar nu EU-kommissionen att ta initiativ till en sådan ”mekanism” utan att invänta resultatet av de blockerade förhandlingarna om EU:s migrationspolitik, enligt Politico:

“We hereby encourage the Commission to renew its efforts begun last year to coordinate such a mechanism without prejudice to the reform of the Common European Asylum system”.

Frankrikes president Emmanuel Macron har redan tidigare talat om att det är nödvändigt att inrätta en ”Coalition of the Willing” för att lösa upp handlingsförlamningen i EU:s flyktingpolitik. När den tyska regeringen nu också i praktiken öppnar för ett flyktingmottagande där alla medlemsländer inte är med kan nya förhandlingar komma igång snabbt.

Sverige har agerat tillsammans med Tyskland under EU:s förhandlingar om en ny migrationspolitik ända sedan 2015. Nästa svenska regering kommer att ha beslutet om Sverige ska delta i en Coalition of the Willing, som Tyskland nu öppnar för, bland de översta på sitt bord när den tillträder.

En regering som ska luta sig mot Sverigedemokraterna måste säga nej, och får därmed ställa sig vid sidan om den EU-koalition som bildas, troligen tillsammans med bland andra Ungern och Polen.