UK-regeringen ger besked: Hård Brexit med stopp för fri EU-invandring

Det tog tio veckor men nu har premiärminister Theresa May gjort klart vad ”Brexit means Brexit” betyder. Det innebär en hård Brexit, där den tidigare invandringskritiska inrikesministern ställt som främsta krav: Brittisk kontroll över invandringen från EU-länderna.

Därmed har den brittiska regeringen lagt grunden för extremt komplicerade förhandlingar, där 27 EU-länder och Storbritannien både ska förhandla om hur ett land ska lämna unionens samtliga regelverk och komma överens om helt nya handelsregler. Och svaret på Theresa Mays besked om en ”hård Brexit” lär bli ”Bye bye UK” från EU27.

Under sommaren har brittiska medier varit fulla av rapporter om hur oeniga ministrarna är om vad Brexit egentligen betyder, vilken typ av samarbete Storbritannien ska eftersträva med EU framöver. Men på det första regeringssammanträdet efter semestrarna på onsdagskvällen satte Theresa May ner foten. Den tidigare inrikesministern, som ständigt arbetat för hårdare tag mot invandrare, väljer att tolka folkomröstningsresultatet som att det viktigaste är att minska invandringen.

Därför avvisas alla förslag om att UK ska gå med i EES-gruppen, tillsammans med Norge och Island, eftersom det skulle innebära fortsatt fri arbetskraftsinvandring.

”Cabinet has abandoned ’off the shelf’ Brexit deal – no Norwegian model, Swiss model or Canadian model. It’ll be a DIY (Do It Yourself) deal” var beskedet efter regeringsmötet.

UK-regeringen säger visserligen att den samtidigt vill ha ett ”positivt resultat” för handel med varor och tjänster. Och att avtalet med EU27 även ska bli bra för Skottland: ”promising to make sure Brexit works for all”.

Men det är en omöjlig ekvation att lösa när Theresa May ställer stopp för fri invandring som främsta villkor för förhandlingen. Det enhälliga beskedet från EU27-regeringarna och EU-parlamentet är att fortsatt fri arbetskraftsinvandring är ett oomkullrunkeligt villkor för att Storbritannien ska ha någon möjlighet att få fortsätta vara en del av EU:s inre marknad.

Alla idéer om att Storbritannien ska få ett specialavtal, och lova följa EU-lagar och regler på inre marknaden i utbyte mot att få ha synpunkter innan EU-besluten klubbas faller när Theresa Mays regering så tydligt säger att den inte vill ha ens ”Swiss model or Canadian model” och kräver total kontroll över vilka EU-medborgare som får komma till Storbritannien.

UK-regeringens besked innebär också att alla förhandlingar startar från noll. Samtliga EU-regler som binder samman Storbritannien med EU ska upphävas. Storbritannien ska bli fullvärdig medlem av världshandelsorganisationen WTO. Och ska därefter inleda förhandlingar med EU27 om hur ett nytt samarbetsavtal ska se ut.

Det lär bli en mycket långdragen process. Under tiden ska internationella storföretag planera var de ska placera sina investeringar. Internationella storbanker och finansinstitut ska ta ställning till vad de tror världens största valutaområde, euron, kommer att ha sin huvudverksamhet i framtiden.

Theresa Mays regering har valt en svår väg framåt, när den bestämt sig för att ”Brexit means Brexit” uttolkas ”britterna vill se färre invandrare”.