Uppgiven Juncker inför Bratislavatoppmötet: Flyktingsolidaritet blir frivilligt

Jean-Claude Juncker lät närmast uppgiven när han talade om hur EU ska ta ansvar för flyktingkrisen i sitt State of the Union-tal på onsdagen, två dagar före EU27-toppmötet i Bratislava.

EU har fattat tydliga beslut om hur alla länder ska ta emot asylsökande efter fjolårets flyktingvåg, och kommissionen har lagt förslag hur flyktingmottagandet ska fördelas solidariskt framöver. Men efter att Viktor Orban och andra öststatsledare satt klackarna i marken och vägrat följa besluten sade Juncker nu:

– Solidaritet måste vara frivillig och komma från hjärtat. Jag hoppas skiljelinjerna mellan medlemsländerna kan minskas.

Det lät som en uppgiven suck, men är samtidigt ett konstaterande av faktum. EU-kommissionen kan lägga förslag om flyktingsolidaritet, men det är medlemsländernas regeringar som fattar besluten i EU:s ministerråd och sedan ska genomföra dem.

EU-ministerrådets beslut i fjol höstas om solidarisk fördelning av 160 000 flyktingar vägrade flera östländer, med Ungern och Slovakien i spetsen, att följa det och överklagade till EU-domstolen. Det kommer att dröja lång tid innan ett utslag kommer, och det innebar att hela flyktingplanen havererade. Bara några få tusen asylsökande har hittills omfördelats från Grekland och Italien.

EU-kommissionen har hittills till synes arbetat oförtrutet vidare med att försöka få igång omfördelningen och har i sommar lagt fram nya förslag om hur Dublinförordningen ska förändras för att avlasta länder som får ta emot många flyktingar. Enligt förslaget ska samtliga medlemsländer vara med i omfördelningen, eller betala 250 000 euro per flykting om de inte kan eller vill ta emot några asylsökande.

Viktor Orban & Co har kategoriskt sagt nej till kommissionens nya förslag och deras ambition är att sätta stopp för förhandlingar om det. Slovakien som är EU:s ordförandeland det här halvåret och leder ministerrådets förhandlingar har inga planer på att driva på förhandlingarna.

State of the Union Address 2016 by Jean-Claude Juncker, President of the EC

Jean-Claude Juncker närmast vädjade nu till EU-ländernas ledare försöka enas om någon lite gnutta solidaritet.

– Jag vill mana det slovakiska ordförandeskapet att försöka överbrygga avståndet mellan dem som är ovilliga att ta emot flyktingar och de, som liksom jag, anser att det är nödvändigt att integrera flyktingarna. Jag är övertygad om att vi behöver mycket mer solidaritet, men den måste vara frivillig, sade Juncker.

Han lägger därmed ansvaret för flyktingpolitiken helt i händerna på EU:s stats- och regeringschefer inför toppmötet i Bratislava.

Men det går ändå en rågång längs Rue de la Loi i Bryssel, mellan EU-kommissionens högkvarter och EU-ministerrådets där Donald Tusk är boss.

Tusk pratar inte ens om flyktingmottagande och solidarisk omfördelning när han lägger ut texten inför EU27-toppmötet. Han talar bara om att ”stänga de yttre gränserna” för flyktingar:

”Bratislava will have to be a turning point in terms of protecting the Union’s external borders.”

Tysklands Angela Merkel har hittills sagt nej till kraven från Orban & Co att stoppa förhandlingarna om flyktingsolidaritet; hon vill ha fortsatta förhandlingar. Och statsminister Stefan Löfven har också i försiktiga ordalag talat om vikten av att ”alla” medlemsländer delar på ansvaret.

Jean-Claude Juncker talade om att EU befinner sig i en ”existentiell kris”, men försökte ändå framstå som offensiv på andra områden än flyktingpolitiken. Med förslaget om att fördubbla den så kallade Junckerfonden för investeringar, en ny fond för stöd till länder i Afrika, förslag om stärkt copyright och löften om förslag på satsningar på 5G-internet.

Men det är ändå den akuta frågan om flyktingkrisen som avgör EU:s framtida existens.