USA lanserar ny världsordning – och den är inte global

Protektionism var inte bara Trumps politik.
Joe Biden presenterar nu sin plan, en internationell sfär bara för länder som kvalar in som ”vänner.”

Transcript: US Treasury Secretary Janet Yellen on the next steps for Russia sanctions and ‘friend-shoring’ supply chains
En helt ny världsordning bara för vänner, är USAs förslag


Trumps brutala protektionism chockade framförallt västvärlden genom att bryta öppet med de värderingar om frihandel, fria marknadskrafter och icke-statlig inblandning som USA med stor framgång hade fått med sig världen på.

Joe Biden har länge fått kritik för att han inte formulerat vilken handelspolitik han vill bedriva. Fram till nu har vi fått döma utifrån vad Biden hittills gjort:

* Biden har behållit Trumps strafftullar på t ex stål vilka bryter mot WTO-reglerna (att skapa kvoter för ”vänner” ändrar inte problemet).
* Biden fortsätter den amerikanska bojkotten mot WTO så tvister i handelspolitik inte längre kan lösas.
* Biden har skärpt lagen ”Buy American.”
Detta är en amerikansk lag om att offentliga myndigheter bara får köpa varor och tjänster med hög andel amerikanskt innehåll. EU har länge protesterat eftersom det är fritt för amerikanska bolag att delta i EUs ännu större offentliga upphandling.
* Biden har inte bara skärpt reglerna för utländska investeringar i USA men nu också fått igenom i representanthuset att amerikaners investeringar i utlandet granskas och kan vägras.
* Biden inför skatterabatt för amerikanska bolag som flyttar hem sin verksamhet till Amerika.

Kort sagt, president Biden har så här långt fortsatt Trumps politik.
Men i mitten av april kom så till slut vad folk väntat på. Bidens extremt välmeriterade finansminister Janet Yellen utvecklade äntligen i ett linjetal hur Vita Huset ser på handelspolitik.
Den nya amerikanska politiken går under namnet ”friend-shoring.”

Uttrycket är inte nytt, Bidens handelsboss Catherine Tai har t ex redan diskuterat detta när hon förklarat varför Biden-administrationen inte vill ingå i TPP, det handelsavtal som USA riggade med 11 asiatiska länder för att bromsa deras beroende av Kina.
(Avtalet skulle ge dessa länder ökat tillträde till den amerikanska marknaden vilket Biden inte vill).

Friend-shoring är Biden-folkets utveckling av Trumps lösning, en lösning som de flesta amerikanska politiker gillade. Vad Trump ville var att göra import dyr genom tullar och flytta hem den amerikanska tillverkning som sker utomlands = ”re-shoring.”
Amerikanska varor, byggda i Amerika.
Det föll lite på att amerikanskt näringsliv inte lockas av idén eftersom amerikansk industri varken kan erbjuda ett konkurrenskraftigt urval eller priser.
Politikerna sänkte då ambitionerna till ”near-shoring – bolagen borde hålla sig till USAs geografiska närhet, dvs Latinamerika.
Inte heller det har fått amerikanskt näringsliv att lägga om sin verksamhet märkbart.

Nu utvidgar alltså Biden-administrationen denna politik till ”friend-shoring” och här talar vi om inget mindre än en ny världsordning.

Planen presenterades alltså i detalj av finansminister Yellen.
Frihandel som idé är övergiven. Målet är nu ”handel som är fri men säker.”
Handeln ska begränsas till länder som är vänskapligt inställda, som delar amerikanska värderingar.

De internationella institutioner som USA en gång utformade för att frihandel skulle slå igenom globalt, måste nu ställa om för en ny ordning.
USA arbetar redan aktivt på saken, enligt Yellen, tillsammans med G7 och USAs ”partnerländer.” IMF, Världsbanken, utvecklingsbanker och andra institutioner stöps om.

I Yellens tal finns både piska och morot.
Piskan är för Ryssland, Kina och alla som ställer sig på deras sida. Indien, Sydafrika och Brasilien bland flera andra verkar inte vilja med på tåget. Men om de envisas med att handla med Ryssland och Kina ska de räkna med att fortsätta straffas av amerikanska sanktioner.
De kommer inte få ingå i den nya krets som USA vill skapa.

Här berättar Yellen att USA tillsammans med sina partners (EU?) håller på att förfina och skärpa sina metoder för att bättre övervaka, sikta och straffa de som inte ställer in sig i USAs (nya) regelbaserade världsordning.

En mildare piska behövs för den inre kretsen. Handelsreglerna ska kunna genomdrivas igen, säger Yellen i sitt tal.
Sedan en tid tillbaka kan WTOs internationella handelsregler inte genomdrivas men det beror på att USA stoppar detta. Finansministern säger dock inget om att ändra på USAs hållning i WTO som man länge varit kritisk till. Hon menar troligen att det är de nya handelsregler som Biden-administrationen önskar, som ska kunna genomdrivas när det nya systemet upprättats.

Som morot lovar Yellen att USA och andra partners ej nämnda (gissningsvis EU?) kommer att kompensera de länder som ställer upp på rätt sida, för det bortfall och de problem som inställd handel med Ryssland och Kina skapar.

Ryssland står t ex för en betydande del av spannmåls- och energihandeln med många länder (förutom EU förstås) i Mellanöstern och Afrika. Ett land som t ex Egypten kan inte avbryta den handeln så där måste i så fall alternativ organiseras fram.
(Som tur var, är USA netto exportör av både olja, gas och spannmål.)
Yellen har redan ett möte inbokat med utvecklingsländer och banker för att börja diskutera hur skakiga livsmedelskedjor kan stärkas.

Mer morot:
Yellen lovar att styra in både IMF, Världsbanken mfl till att öka investeringar i fattiga länders livsmedelskedjor, i deras klimatarbete och sjukvård.

Det faktum att finansministern inte nämner med namn något av sina tänkta partnerländer i sitt tal, antyder att Biden-administrationen inte har någon med ombord ännu.
EU har dock uppenbarligen en tänkt roll i USAs förslag som uppbackare och finansiär. Det är en roll som EU ofta tagit på sig förr så den delen kanske inte avskräcker européerna.

Den nya förminskade globala krets som USA kan tänka sig att handla med, ska byggas upp genom nya plurilaterala handelsavtal.
Det betyder i så fall för EUs del att överge positionen som världsledande i regelbygge (vilket man är idag). Nya regler, t ex för bolagsskatt eller digitala tjänster ska (om-) skapas i de nya avtal som nämns ovan.

Att gå från från global handel till ”plurilateral” säger ju framförallt att vissa länder ska utestängas från handeln.
Kommer Europa – kommer Tyskland? – vilja och kunna utestänga Kina som är den största handelspartnern? Kan Europa också på längre sikt utestänga den just nu så avskydda grannen Ryssland?
Det blir inte enkelt för EU att sluta upp om de nya amerikanska målen.

”Ser du den nya verkligheten som en värld uppdelad i två poler?,” tillfrågas Jane Yellen efter sitt tal.
Hennes svar lyder:
”Jag hoppas inte det. Men….”

… det beror på om Kina ändrar sig och gör som väst vill, lyder det långa, långa svaret.