USA tömmer WTO på tvistlösare

En dag kvar till WTOs tvistlösning stängs ner – av USA.
Trumps folk tror att de kan tvinga fram bättre deals för amerikaner på det viset.


Världshandeln är större än någon gång i världshistorien. Grundreglerna för hur den ska ske på ett hyggligt rättvist sätt, har som bekant lagts fast i WTO.
Minsta tvist som uppstått mellan två länder, så har en panel av WTO-domare gått in och lusläst reglerna för att avgöra vem som har rätt.

Men sedan 2017 har USA vägrat godkänna någon ersättare till WTOs tvistlösningspaneler varje gång en domares mandat löpt ut.
Allt eftersom har antalet domare och paneler minskat.

Den 10 december löper mandatet ut för två av de tre sista medlemmarna av WTOs högsta instans (the appellate body) ut. De ska vara sju men inga ersättare för avgående domare har kunnat tillsättas.
Ensam kvar blir Hong Zhao från Kina.
Med bara en domare kan panelen förstås inte fungera. Och eftersom ungefär 70 procent av alla tvister överklagas till AB, så kommer WTOs hela förmåga till tvistlösning sakta strypas.

Det var Obama-administrationen, inte Trump-administrationen som krävde reformer av WTO.
USA ogillade att WTO underkänt deras uträkning av vad som utgör dumping av varor, till exempel.
USA har hävdat att domarna har något emot amerikaner och därför hellre ger andra länder rätt i tvister (statistiken säger att detta påstående är fel).
Mer grundläggande har USA ett problem med att en statsbärande kapitalism som Kina ges orättvisa fördelar så länge Kina får kalla sig ”utvecklingsland”. (Det är något som även EU ogillar.)
Också grundläggande – och svårlöst – är att USA retar sig på domare som utvecklar lagstiftningen genom att utgå från en tolkning av principer bakom reglerna och ibland landar i svar som inte uttryckligen står i reglerna.

Nå, det var i alla Obama-administrationens stötestenar. Trumps folk har än så länge inte meddelat varför de är så mycket emot WTO.
Trump själv har, trogen sin stil, hotat dra USA ur WTO helt och hållet.

Därför har andra länder försökt att själva tillmötesgå Trumps folk med förslag på reformer. Förra vintern la EU tillsammans med Kina, Kanada, Mexiko och en rad andra fram reformförslag
Smått desperata överläggningar har pågått sedan dess. Handelskommissionär Cecilia Malmström och EU har försökt ta frågan med amerikanerna.
Franske presidenten Macron försökte på G7-mötet i augusti övertyga president Trump att diskutera reformförslag istället för att jäklas – men tills vidare går det inte att komma någonstans.

Så imorgon avtackas två av de tre återstående domarna i WTOs sjumanna överklagans-instans och tvistlösningen dör.

”WTOs regler fortsätter att gälla,” påminde WTOs generalsekreterare Roberto Azevedo.
Det är säkert USA glada att höra för WTOs tvistlösning gav dem en jätteseger nyligen över EU om offentligt stöd till Airbus.
Nu kan de dunka till EU med strafftullar värda 7,5 miljarder dollar.

Men sen vill de inte ha mer tvistlösning.