Vem vann – EU eller Orban? Vem förlorade – Ukraina!

EU-ledarna nådde en uppgörelse om det sjätte sanktionspaketet mot Ryssland strax före midnatt. Importen av rysk olja minskas successivt – men Viktor Orban säkrade fortsatta leveranser utan tidsbegränsning. Både EU-topparna och Orban utropade sig som segrare.

Men dragkampen om oljesanktionerna avslöjade sprickan i EU i kampen mot Putinregimen. Och efter det här toppmötet kommer den att bli allt djupare och svårare att lösa med nattliga kompromisser.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen verkade säker på ett snabbt beslut när hon den 4 maj presenterade det nya sanktionspaketet. Hon hade fått klartecken av EU-ledarna i Versailles. Oljan som är den stora inkomstkällan för Putinregimen skulle stoppas, till 100 procent senast till årsskiftet. Allting annat skulle ses som ett nederlag.

”This will be a complete import ban on all Russian oil, seaborne and pipeline, crude and refined.”

Men i stället för en fortsatt uppvisning i enighet som kring de första sanktionerna drog det igång en utdragen maktkamp. Vladimir Putins närmaste vän i EU, Viktor Orban, som hittills legat lågt och nöjt sig med att inte skicka några vapen till Ukraina, gick till storms mot förslaget och kallade det för ett hot mot alla ungrare.

EU-kommissionen backade och erbjöd förlängd respit med oljeimporten för Ungern och grannländerna med ett par år. Men Orban nöjde sig inte utan trappade stegvis upp kraven, med minst fem års uppskov och 15-18 miljarder euro i EU-bidrag för att ställa om raffinaderier och bygga pipelines till Medelhavet. På så sätt skulle han i praktiken också ha upphävt EU:s nej till att betala ut pengar från återhämtningsplanen till Ungern.

Inför toppmötet hoppades Orban ha lyckats kasta in tillräckligt mycket grus i maskineriet och manade EU-topparna i Bryssel att helt ta bort sanktionerna mot Ryssland från dagordningen på toppmötet.

Men det skulle ha fått EU att framstå som helt oförmöget att stå upp mot Putinregimen mitt under kriget. För att undvika ett Orban-veto slapp Ungern alla tidsgränser för när landet ska sluta köpa rysk olja. Det beslutet skjuts på en obestämd framtid, liksom frågan om hur de nödvändiga investeringarna i Ungern ska betalas.

Viktor Orban skickade hem en segerhälsning under natten:

”Vi har lyckats besegra kommissionens förslag att stoppa oss från att använda rysk olja. Det skulle ha varit som en atombomb men vi lyckades stoppa det. Alla familjer kan sova lugnt i natt; de värsta idéerna är stoppade.”

Ursula von der Leyen talade också om en framgång. Hon pekade på att 90 procent av oljeimporten från Ryssland kommer att stoppas vid årsskiftet när alla transporter via fartyg stoppats, och Tyskland och Polen stoppar oljeimporten via pipelines.

Andra EU-ledare försvarade eftergifterna till Orban med att frågan om hur lång respit det blir för Ungern ska tas upp på nästa toppmöte. Och EU-diplomater hävdade att Ungern aldrig kan få de miljarder Orban krävt för ombyggnad av raffinaderier mm från EU så länge den ungerska regimen inte uppfyller demokrati- och rättsstatskraven.

EU-sprickan i sanktionerna mot Ryssland kommer alltså att bli en återkommande fråga på kommande toppmöten. Men det står redan klart att den satt käppar i hjulet för fortsatt upptrappning av sanktionerna.

Österrikes förbundskansler Karl Nehammer deklarerade efter nattmanglingen att det inte kommer att bli något beslut om stopp för rysk gas. Han hänvisade till att Tysklands Olaf Scholz hade uteslutit det under mötet.

Ursula von der Leyen svarade på frågor om det kan bli ett sjunde sanktionspaket med att peka på att flera medlemsländer nu på egen hand stoppar importen av gas utan att nämna det tyska vetot mot ett gasstopp.

”Vi har tagit de stora greppen när det gäller energin. Nu ska vi titta på vad som händer i ryska ekonomin. Jag utesluter inte att det kan komma förslag om att täppa till kryphål.”

För Putinregimen innebär EU-uppgörelsen att Ryssland får drygt ett halvår på sig att hitta nya kunder för sin olja, och att de stora gaskunderna kommer att fortsätta importen flera år framåt. Putin har säkrade inkomster för att fortsätta kriget i Ukraina för lång tid framåt.

President Zelenskyjs rådgivare Mykhailo Podolyak var inte imponerad av EU-ledarnas stöd:

“Russia must not win, but we won’t give heavy weapons – it may offend Russia. Putin must lose but let’s not impose new sanctions. Millions will starve, but we’re not ready for military convoys with grain. Rising prices are not the worst that awaits a democratic world with such a policy.”