Vet arbetsministern att strejkrätt skyddas av EU?

S-regeringen skyndar på en svensk lag som begränsar strejkrätten.
Men det kan bryta mot EU-rätten.


Det är märkliga tider när en socialdemokratisk regering vill begränsa arbetare rätten att strejka.

Men i det här fallet handlar det om att skydda LO. Den nya lagen ska hindra lilla Hamnarbetarförbundet att strejka om arbetsgivaren redan har kollektivavtal med LO.

Den begränsningen kan leda till allehanda konstigheter, som att arbetsgivare väljer det fackförbund som ställer upp på sämst villkor.
Ingen får ju vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare som har ett kollektivavtal.

För arbetare blir det snudd på anslutningstvång till facket på plats, i det här fallet LO.
För bara facket-först-på-plats har ju rätt att ta strid för bättre villkor.

Men innan vi hamnar därhän, kan det vara värt att helt enkelt anmäla en sådan svensk lag för att den strider mot EU-rätten.

Att vidta stridsåtgärder är en grundläggande rättighet i EU, fastlagd i stadgan över medborgerliga rättigheter, numera i fördraget.

Och se upp, grundläggande rättigheter för medborgare är vad EU-domstolen alltid sätter före andra hänsyn.

EU-domstolen har visserligen sagt att strejkrätten inte är ovillkorlig. Man får inte använda den för att hindra andra att utnyttja sina rättigheter.

Men EU-domstolen sa också att strejkrätten innebar rätt att vidta en stridsåtgärd som har legitima intressen och syftar till att skydda övergripande allmänna intressen.
Dit räknas bättre arbetsvillkor.

Att, som s-regeringen vill, förbjuda vissa strejker för att företagen ”har rätt till arbetsfred” blir en djup inskränkning av arbetares rätt att strida för att försvara och förbättra sina villkor.

Märkligast av allt är ju ändå att det kommer från en socialdemokratisk regering.
Fast det förutspåddes förstås av det framsynta bandet Gudibrallan, påminner oss Johannes Klenell.