Victor Orban satsar på diktatorstatus fullt ut

Victor Orban utnyttjar coronakrisen till att göra sig själv till diktator över Ungern.
Bara svag reaktion från Bryssel än så länge.


I Ungern har regeringen sin vana trogen skyllt det smittsamma coronaviruset på invandrare – det första fallet var egentligen en ung ungersk kvinna som åkt skidor i Österrike.

I årets globala “Demokratirapport” utpekas för första gången ett EU-land som fullt ut auktoritärt och därmed icke-demokratiskt.
Det är just Ungern.

Obekymrad över denna klassificering har premiärminister Victor Orban upptäckt hur coronakrisen kan tjäna hans fullständiga maktövertagande – genom en “emergency” lag (undantagstillstånd) som ger honom och hans regering all makt att fatta drastiska beslut via dekret och fullständigt runda parlamentet

Bland två uppmärksammade lagar i ovanstående paket – som dock inte blir tillfälliga utan permanenta – finns t ex straff på fem års fängelse för var person som väcker rädsla i befolkningen, sprider falska uppgifter eller säger något som misskrediterar statens “skydd av befolkningen.”

Ungerska journalister hukar inför tanken att Orban, som redan infört censur och på andra sätt effektivt strypt det mesta av fria media, ska ta sig rätten att avgöra vad som är lämpligt eller olämpligt att publicera.

I delen undantagstillstånd av denna lag, ges premiärminister Orban rätten att upphäva eller införa lagar efter eget tycke, utan att passera sitt ungernska parlament eller andra demokratiska institutioner.

I kriser kan förstås även demokratiska regeringar tilldela sig själv rätten att fatta akuta beslut utan att gå långa demokratiska kringelkrokar.
Storbritannien gör det just nu men under inhemsk kritik för att den går väldigt långt.

Orbasn tar dock diktatorsgrejen mycket längre.
Bland annat ingår i den nya lagen att inga val får hållas så länge undantagstillståndet råder.

Och undantagstillståndet – enligt lagen – gäller så länge Orban anser att kris råder.
Det finns alltså inget slutdatum eller – som i t ex Frankrike som levt under undantagstillstånd under terrorattackerna – inget datum när undantagstillståndet faller om det inte förlängs.

Så kan man lita på att Orban bara avser att använda sina extraordinära rättigheter under själva corona-epidemin?
Hans ungerska parlament tycks inte lita på det. Ombedda att rösta igenom de nya diktatorsbefogenheterna i en snabbprocedur, misslyckades Orban få ett ja från nödvändiga 4/5-delar av parlamentet.

Nu tvingas han låta undantagstillståndet gå den vanliga vägen. Då räcker det med 2/3-delars ja-röster. Detta har han emellertid säkrat med sitt parti Fidesz plus några ytterligare supporters.

EU-kommissionens svar på journalisters frågor om den nya ungerska lagen är kort:
“Inga kommentarer till lagen men alla undantagstillstånd ska följa EUs normer.”

Så vad gör EU om den här lagen – som väntat – går igenom?