Viktor Orbans ”målgörare”: Ungern har bäst yttrandefrihet – Polen utsatt för häxjakt av EU

Viktor Orban har sänt sin ”målgörare” till Stockholm, och nog levererade Judit Varga sparkar:

o Ungern har den största yttrandefriheten. I Sverige tillåts bara debatt i en smal korridor.

o I EU är det privatorganisationer med en massa pengar som styr besluten.

o EU-parlamentet som krävt sanktioner mot Ungern är en återvändsgränd och bör avvecklas.

o Polen är utsatt för en häxjakt av EU-domstolen som blandar sig hur domstolarna styrs.

Det är premiärminister Orban själv som utnämnt Judit Varga till sin ”striker” när han utnämnde henne till justitieminister 2019. Varga har tidigare spelat basketboll och fotboll på elitnivå.

Hennes röst lät spänd och nervös i början när hon deltog på ett seminarium om EU:s framtid i Europahuset tillsammans med EU-minister Hans Dahlgren. Säkerligen väl medveten om att de flesta i publiken är skarpt kritiska till ungerska regeringen.

Hon rabblade upp Orbanregeringens punktlista om EU: Ingen superstat, fattiga länder som Ungern ska få mest EU-pengar, demokratin ska återskapas i EU genom att EU-parlamentet läggs ner, och Serbien måste få bli EU-medlem. Men när hon inte möttes av burop från publiken kände hon sig tryggare och kunde sparka ännu vildare.

– Det är vänsterliberala mediers lögner om Polen som styr debatten om konstitutionsdomstolens beslut. EU-domstolen har inte kompetens att besluta om hur domstolarna organiseras. Polen har bara följt EU-fördraget, sade Varga.

EU-ministern och tidigare diplomaten Hans Dahlgren protesterade emellanåt:

– Alla beslut som fattas av EU-domstolen är bindande för samtliga medlemsländer.,sade Dahlgren.

– Det är ett allvarligt läge i EU, och det här måste klaras ut så snart som möjligt. EU-kommissionen får nu överväga hur den ska agera.

Men Judit Varga hade nu blivit varm i kläderna och trappade bara upp:

– I EU har besluten outsourcats från de valda politikerna. Det är organisationer med en massa pengar som påverkar besluten, och tjänstemännen i EU-kommissionen har blivit politiska.

– Och det är EU-parlamentet, som väldigt få röstat fram, som startat processen mot Ungern.

Hans Dahlgren försökte hålla emot:

– Jag köper inte den där teorin om att besluten i EU outsourcats till NGO:s. Det regeringarnas företrädare som fattar besluten.

– Och EU-parlamentet har rätt ibland. Som om hur stora utsläppsminskningar som krävs för att klara klimatet.

Judit Varga växlade upp ytterligare när hon fick en fråga om inskränkningarna för medierna i Ungern, som ligger i bottenskiktet när det gäller press- och yttrandefrihet i Europa.

– Här i Sverige har ni som jag förstår det bara en trång korridor för debatten. Medan i Ungern kan alla åsikter komma fram. Vi är det bästa exemplet på en fri debatt, hävdade Varga.

De märkliga ”sparkarna” av Viktor Orbans justitieminister visar hur konflikten i EU snabbt fördjupas. Den avgående förbundskanslern Angela Merkel manade till kompromisser när hon framträdde i EU-parlamentet i fredags.

“I think it is now time to talk in-depth with the Polish government, how we can overcome the difficulties … We have big problems, but my advice is to solve them in talks, to find compromises,” Merkel said.

Merkel varnade för att driva ännu fler fall till EU-domstolen. Hon fick också stöd för en försiktig linje av Belgiens premiärminister Alexander De Croo.

Men det är domare i Polen och andra medlemsländer som vänt sig till EU-domstolen i ett försök till självförsvar, enligt en ny forskningsrapport från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, av Laurent Pech och Dimitry Kochenov. De har gått igenom en rad domar som visar att det lett till en skärpning av stödet för rättsväsendets oberoende.

EU-domstolen hänvisar till EU-fördrages artikel 19:1, som ger den rätt att agera mot urholkning av domstolarnas oberoende som skett i Ungern och Polen:

”Medlemsstaterna ska fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten.”

Polen har befunnits skyldig till att brutit mot den här artikeln tre gånger i rad, bland annat med den ”disciplinnämnd” mot domare. Det är den domen som Polens konstitutionsdomstol vägrat att följa med motiveringen att EU-domstolen inte har någon beslutanderätt över organiseringen av domstolarna.

EU-domstolen slår också fast att en stat som gått med i EU inte i efterhand kan införa lagar och bestämmelser som undergräver domstolarnas oberoende. Sieps-rapporten drar slutsatsen att den här tolkningen av skyddet för rättsväsendet är en av de viktigaste sedan början av 1960-talet.

Även om Angela Merkel vädjar till politiska kompromisser väntar en rad fall på prövning i EU-domstolen. Polska domstolar har hittils begärt överprövning i 37 fall, enligt rapporten.

Den snabbt upptrappade konflikten om rättsstatens principer och rättsstatens oberoende väntas bli en huvudfråga på EU-toppmötet i slutet av veckan. ”Målgöraren” Judit Varga har visat vilka sparkar som kan väntas från Ungerns Viktor Orban och Polens Mateusz Morawiecki.

FOTNOT. Sieps-rapporten: Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice.