”Vill ni i EU höra hur vi svenskar tycker jordbrukspolitik borde föras?”

Sieps´ senaste lilla forskningsrapport ställer sig frågan varför Sverige inte får ut lika mycket i jordbruksförhandlingarna som Danmark och Finland får.

Efter att ha gått igenom mängder med faktorer där de tre länderna visar sig relativt lika, kommer vi till skillnaden i sättet att förhandla.

* Finland skiter i principer, väljer vilka mål som är viktigast, släpper annat och ger allt för att vinna dessa.

* Danmark talar gärna principer men droppar diskret dessa när danska jordbrukares intressen står på spel.

* Sverige talar gärna principer.
Rätt och fel.
Och lite mer principer.
Och så lite om hur jordbrukspolitiken borde vara.

Svenska jordbrukare får ut mindre av EU än finska och danska.