Visste väl att taxonomin skulle vara bra för något

Volvo tycker det är svårt att utvärdera sitt eget CO2-avtryck, berättar man i Sveriges Radio.
Bara lugn. EUs taxonomi fixar det åt er.


Sveriges Radio har granskat de svenska storbolagens CO2-rapportering och den får inte godkänt.
Den största utsläpparen av dem alla, Volvo, låter t ex bli att rapportera 95 procent av sitt CO2-avtryck.

”Det tycker vi är olyckligt. Den informationen behövs för att investerarna ska veta hur bolagen påverkar klimatet, säger Johanna Fager-Wettergren på Finansinspektionen till Sveriges Radio.

Inga problem.
Detta är exakt vad EUs taxonomi är till för.
EU-kommissionen har haft experter som går igenom ekonomiska aktiviteter och utvärderar hållbarheten ur klimat- och biologisk mångfaldsynpunkt.

Snart blir det obligatoriskt för svenska storbolag att rapportera i sina årsrapporter vad taxonomin säger om deras aktiviteter.
På så vis ska investerarna få god information och kunna välja klokt var de vill lägga sitt kapital.
Hoppet är förstås att de ska föredra klimatvänligt och undvika klimatbovar.

Enligt radion har de trettio största svenska bolagen har tillsammans ett CO2-avtryck som överstiger vad 100 miljoner européer åstadkommer genom sin konsumtion.
De flesta bolag redovisar redan sitt utsläpp över hela livscykeln men ett tiotal storbolag gör det inte.

Volvo Lastbilar och Scania sticker ut till exempel ut därför att deras produkter skapar ju framförallt utsläpp så snart de har sålts.
Scania redovisar alla utsläpp medan Volvo inte gör det, bl a tydligen för att bolaget har haft svårt att hitta jämförbara standards.

Scania har inte haft det problemet.
”Vi har ju ett jättestort ansvar, säger Scanias hållbarhetschef Andreas Folér till SR. Vi är en av de största spelarna globalt när det gäller tunga transporter.”

Men snart kommer alltså EU tvinga Volvo, liksom alla bolag med fler än 500 anställda, att börja ta med redovisningen i sina årsrapporter.
Rapporteringen skulle ha startat 2022 men bolagen får troligen ett år till på sig, till 2023.

Taxonomin minns vi annars från de starka protester som kom i våras från svensk skogsindustri, svensk vattenkraft och svenska fastighetsägare eftersom deras aktiviteter riskerade att inte bli så gröna som de själv anser att de är.

Svenska politiker har sedan dess lobbyat intensivt i Bryssel för att luckra upp kraven så att svenska näringslivet inte ska få klimatproblem.