Wallström förklarar FN-ambitioner

Utrikesminister Wallströms tal i Sälen väckte uppmärksamhet mest för att hon föreslog en ”civil” värnplikt vilket hon sedan vid närmare eftertanke förklarade var ett privat förslag från hennes sida.
Resten av talet får väl ses som en beskrivning av Sveriges utrikespolitiska hållning just nu:
EU-ambitionerna är enbart vad EU redan enats om.
FN-ambitionerna är (som bekant) en svensk plats i FN:s säkerhetsråd.

Men varför?
Jo, det finns tre skäl, förtydligar Wallström.
För det första, det handlar om Sveriges röst i ”det multilaterala spektrat”.
För det andra, för att Sverige är en av dem som betalar mest till FN…
…och för att Sverige är en röst för global fred.
För det tredje, för att man som medlem har möjlighet att driva frågor i säkerhetsrådet. Som uträttar avgörande insatser för fred.

Kort sagt, det är fortfarande lika oklart varför Sverige tävlar med Italien och Holland om att få en tvåårig plats i säkerhetsrådet.