Dieselgate inte över ännu

Europaparlamentet tänker inte låta EU-regeringarna slippa undan med beslutet att låta dieselbilar släppa ut  110 procent mer partiklar än reglerna medger.
Beslutet togs emot med chock på många håll – med tanke på hur Volkswagen medvetet bluffat om sina dieselutsläpp – något som inte lett till någon åtgärd från EU ännu.
Miljöminister Åsa Romson stödde som bekant denna lättnad, för att bilindustrin inte skulle få alltför stora problem.
Eller så var det hennes experter som stödde saken.
Hon gav dem ju bara de instruktioner de hade bett henne om att få.
Men miljöutskottet i parlamentet anser regeringarnas beslut i allra högsta grad oacceptabelt och gör ett försök genom att dra igång en utredning som kan ge frågan nytt liv.