Nu är det upp till bevis – Ukrainastödet kräver höjd EU-budget

Magdalena Andersson utnämnde Sverige till ”snålast i EU” i senaste budgetförhandlingen. Med full uppbackning av övriga partier.

Nu är det dags för ny förhandling. EU-kommissionen meddelar att budgetpengarna inte räcker till fortsatt stöd till Ukraina, klimatsatsningar och stöd för att flyktingarna ska stanna i Syrien och Turkiet. Det saknas minst 75 miljarder euro. Solidariteten med krigsdrabbade Ukraina ställs på sin spets där det krävs att samtliga 27 länder ställer upp.

EU-kommissionen har hittills lyckats få fram 30 miljarder euro i olika former av stöd till Ukraina genom tillfälliga omprioriteringar i långtidsbudgeten för 2021-27. Men nu går det inte längre, enligt kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det krävs en genomgripande omläggning av budgeten och mer pengar.

We have so far allocated 30 billion euro for Ukraine directly from the EU budget. And of course, this was initially never foreseen.. This is why we need to revisit our budget now. Taking everything I have just described into account, we come today with a targeted and limited proposal for the absolute must, sade von det Leyen i ett uttalande efter kommissionens möte.

Kommissionen vill att EU-regeringarna ska enas om en ”Ukraine facility” på 50 miljarder euro för åren 2024-27. Den exakta fördelningen år för år ska avgöras tillsammans med Ukrainas regering utifrån behoven för att klara landets krigshärjade ekonomi.

En del av miljarderna ska lånas ut till Ukraina och lånas upp av EU på de internationella finansmarknaderna, som EU gjorde med ”återhämtningsfonden” på 750 miljarder euro efter coronakrisen. En del av stödet ska ges i form av bidrag genom att höja EU:s långtidsbudget till 2027.

EU-kommissionen begär också ökade anslag för att hantera migrationen, där kostnaderna väntas öka kraftigt efter den framförhandlade ”migrationspakten”. Med ökade gränskontroller och asylprövningar i läger vid EU:s yttre gränser. Med fortsatt stöd till syriska flyktingar i Syrien, Libanon, Jordanien och Turkiet för att de inte ska söka sig till EU. Med nya miljardinsatser till bl a Tunisien för att minska flyktingströmmarna och få länder i Afrika att ta tillbaka migranter.

”We need to work more intensively with our neighbourhood to foster their economic development, to stabilise those countries. For everything I have just described, we are asking for EUR 15 billion”, säger von der Leyen.

För att få fart på klimatinvesteringarna och kunna klara alla de ambitiösa mål som EU-länderna enats om föreslår kommissionen att det ska inrättas en ”Strategic Technologies for Europe Platform (STEP)” med målet att generera 160 miljarder euro i investeringar från näringslivet. För att få igång detta jätteprojekt begär kommissionen att långtidsbudgeten höjs med 10 miljarder euro.

Ovanpå dessa nya utgifter kommer också oväntade extrakostnader för EU:s finanser på grund av inflationen och drastiskt höjda räntekostnader. Räntorna för de obligationslån som tagits upp till EU:s återhämtningsfond har rusat i höjden från 0,09 procent i början till 3,9 vid den senaste utgivningen av obligationer. Därtill har inflationen lett till höjda kostnader för EU:s administration.

EU-kommissionens utspel var väntat och har redan mötts av kritik från regeringarna i Tyskland och Nederländerna. Men när budgetförhandlingarna börjar efter sommaren är det upp till medlemsländernas regeringar att visa hur EU ska kunna leva upp till alla löften om Ukrainasolidaritet, migrationsbeslut och klimatsatsnignar som de enats om det senaste året.

Sverige tillhörde de länder som ville snåla mest när den gällande långtidsbudgeten förhandlades fram 2020, i den så kallade frugala gruppen med Nederländerna, Danmark och Österrike. Men samtliga accepterade till slut en uppgörelse, där Sverige fick behålla sin tidigare budgetrabatt.

Men i de budgetförhandlingar som nu stundar är pressen på svenska regeringen att visa kompromissvilja mycket större. Det folkliga stödet för Ukraina är bland de högsta i hela EU och regeringen har under sitt halvår som EU-ordförande ofta talat om den största framgången är att den lyckats hålla samman alla medlemsländer för ett fortsatt starkt stöd till Ukraina.

Hittills säger samtliga partiers företrädare i EU-parlamentet, utom Miljöpartiet, stenhårt nej till att höja EU:s budget.