Svenska fack sviker – duckar bakom EUs rygg

Svenska fack har i decennier svikit sina medlemmar som haft sämre villkor än övriga EU – men skyller det på EU.
Och massmedia köper bluffen.

I Dagens Nyheter hittar vi en rubrik om ambulanspersonal som säger upp sig.
På grund av nya EU-regler.
Så har samma nyhet presenterats i drygt ett års tid i flera andra svenska media.

Så vad har EU ställt till med nu?

Jo, år 2007 infördes en max arbetsvecka på 48 timmar med minst 11 timmars dygnsvila och minst 24 timmars helgvila.
Inte så nya EU-regler alltså, sexton år gamla faktiskt.
Och lika länge har Sverige missat att följa reglerna.

Sverige röstade för, den gången reglerna klubbades 2003.
Som den svenske arbetsmarknadsministern Hans Karlsson förklarade, är det logiskt att på en gemensam europeisk arbetsmarknad, tillåter man inte länder att konkurrera ut varandra genom sämre arbetsvillkor.
Ett socialt race mot botten?
Nej tack.

Men Sverige har därefter struntat i EUs minimiregler för vila.
För att förtydliga, regler om minst 11 timmars vila på ett dygn har regelmässigt överskridits utan att den anställde har kompenserats korrekt för det.

Det finns en svensk lag, arbetstidslagen, som ger kollektivavtal rätt att avvika från EU-reglerna men de får aldrig FÖRSÄMRA villkoren för de anställda.
Svenska kommuner och landsting har struntat även i den lagen i sexton års tid för personal i omsorg, räddningstjänst och sjukvård.

Annars hade EU-reglerna gett gott om utrymme för att ge dem undantag. Man får jobba längre pass, samla vilan i längre sjok.
Sjukvårdspersonal hörde till exempel till de kategorier anställda som EU ansåg behövde kunna acceptera längre arbetspass men bara om den anställde kompenseras för detta i annan ledighet.

Ett litet inhopp här ändå, för att påminna oss om hur de svenska politikerna slagits i Bryssel för den ”svenska modellen” och gång på gång röstat emot att europeiska arbetstagare skulle få bättre villkor eftersom det skulle kunna skada den svenska modellen…
Vi kan väl konstatera att svensk trovärdighet i arbetsmarknadsfrågor inte stärkts i Bryssel.


För ett par år sedan ilsknade en ambulansskötare till. Han hade gjort ännu ett av sina schemalagda 30-timmars arbetspass tillsammans med andra i ambulansen och trötta efter en lång arbetsdag, hade de hamnat i en trafikolycka.
Han anmälde till EU-kommissionen att arbetstidsreglerna inte följdes.

EU-kommissionen ”riktade kritik” mot Sverige som fick 12 månader på sig att förhandla fram nya kollektivavtal.
Dessa träder i kraft nu i oktober.

Alla ambulansförare är alltså inte nöjda med de nya avtalen. En del anställda har inrättat sina liv efter långa pass och vill fortsätta med det.
Det hade gått utan att bryta mot EU-regler. Men de nya kollektivavtalen tycks i några fall ha valt bort de längsta passen för att slippa ge anställda kompensationsledigt.

Svenska massmedia väljer emellertid vinkeln att orimligt långa arbetspass utan korrekt kompensation är önskvärt, och skyller EU för att ambulansförare inte gillar sina nya kollektivavtal .
Så slipper de verkligt ansvariga för undan kritiken.
Och då blir det förstås så mycket svårare att rätta till saker.