Inga UK-bidrag till migranter… men höjda löner

Den brittiska regeringen har som bekant kämpat hårt för rätten att göra Storbritannien till ett mindre attraktivt land för östeuropéer.

Premiärminister Cameron var därför stolt när han fick ihop ett avtal med övriga EU-länder som undanröjer de lägst betaldas rättighet till extra lönebidrag, under deras första fyra år på den brittiska arbetsmarknaden.

Det satt ganska långt inne. De östeuropeiska EU-länderna ville inte låta sina medborgare utsättas för öppen diskriminering.
Andra EU-länder var oroliga för att EU-fördragets likställighet skulle komprometteras.
Formuleringarna som Cameron fick var därför inte glasklara.
Risk finns att EU-domstolen kan underkänna dem en vacker dag.

Här och där – men helt bortglömt under denna heta politiska fajt – påstod någon att det inte ens är det extra bidraget som lockar östeuropéer till Storbritannien.
85 procent av EU-migranterna utnyttjar ändå inte det omtalade bidraget under sina första fyra år i landet.
Det skulle snarare vara det faktum att brittiska lönerna är högre än hemma, med eller utan bidrag, som lockar.

Hur det ligger till med den saken lär vi snart få veta.
Brittiske finansministern har fått igenom att minimilönen i Storbritannien ska höjas kraftigt.
Från 6,7 pund i timmen 2015 till 9 pund år 2020.
Minimilönen blir högre i de flesta EU-länder, hamnar på tysk nivå.

Som utomstående betraktare kan man lätt få för sig att den brittiska regeringen för en lite motsägelsefull politik.