Miljölag: EU-högerledarens försök att ta makten med hjälp av extremhögern havererade

Högerledaren Manfred Weber stod vid sida med bondelobbyn och traktorerna utanför parlamentet medan debatten pågick om hans kupplan att skjuta EU:s ambitiösa klimatplaner i sank.

På andra sidan gatan stod Greta Thunberg med klimataktivister uppbackade av 6 000 forskare och stora delar av europeiskt näringsliv. Omröstningen blev en seger för de som vill att EU:s klimatsatsning ska genomföras.

Det blev en nagelbitande omröstning där Manfred Webers förslag att parlamentet skulle helt avvisa EU-kommissionens lagförslag om naturrestaurering avvisades med 324 – 312.

Bland annat för att centerpartisten Emma Wiesner, som tidigare argumenterat stenhårt emot lagförslaget och kallat det för ett ”hån mot svenska bönder”, nu bytt fot och röstade för lagstiftning.

EU-parlamentet har otaliga gånger manat på kommissionen och EU-regeringarna att komma med lagförslag om skärpt miljö- och klimatpolitik. Ursula von der Leyen blev godkänd av parlamentet som ny ordförande för kommissionen 2019 just genom att lova leverera dessa förslag med den så kallade Green Deal med drygt 30 miljö- och klimatlagar.

Parlamentet har sedan dess också med stor majoritet röstat för att ta ställning till kommissionens lagförslag om naturrestaurering för att kunna inleda förhandlingar med EU-regeringarna under 2023.

Högerpartiet EPP, som är den störa partigruppen i parlamentet, där svenska M och KD ingår, har deltagit i parlamentets förhandlingar. Men i maj meddelade EPP:s ledare Manfred Weber plötsligt att kommissionens lagförslag var oacceptabelt.

Manfred Weber vände därmed ryggen åt den majoritet i parlamentet som stöttat Ursula von der Leyen och kommissionens klimatplaner. I stället lierade han sig med de högerextrema partigrupperna där bland andra Sverigedemokraterna ingår, som konsekvent motarbetat lagförslagen i Green Deal.

Det finns flera skäl till att EPP plötsligt bytte fot.

+ I Nederländerna blev regionalvalen i mars en katastrof för kristdemokratiska CDA när väljare på landsbygden röstade fram nya bondepartiet BBB till största parti. I protest mot regeringens planer att minska antalet jordbruk och skära ner uppfödningen av nötkreatur, grisar och kycklingar för att klara de klimatkrav som domstolar slagit fast. Valresultatet bidrog också till att regeringarna i Nederländerna och Belgien i juni röstade emot EU-förslaget om naturrestaurering.

+ EPP-ledningen förbereder också parlamentsvalet nästa år och söker nya partners högerut för att minska beroendet av uppgörelser med Socialdemokraterna, Liberalerna och De gröna för att få fram majoritetsbeslut. Manfred Weber har haft flera möten med Italiens premiärminister Giorgia Meloni, ledare för neofascistiska Italiens bröder, om samarbete. Italiens utrikesminister Antonio Tajani har talat om samgående mellan EPP och Melonis partigrupp i parlamentet, ECR, efter valet.

+ Manfred Webers taktiska grepp att försöka stoppa kommissionens miljöförslag var också ett sätt att ge en örfil till Ursula von der Leyen. Weber anser att han borde utsetts till ordförande i EU-kommissionen efter att ha ”vunnit kampen om Spitzenkandidat” i EU-valet 2019. Men EU-ledarna valde att föreslå Webers partikamrat von der Leyen som ny kommissionsordförande.

Nu förlorade Manfred Weber om än knappt. Resultatet blir att samarbetet mellan de stora partierna i parlamentet ersätts av ökat misstroende efter de senaste veckornas anklagelser om ”lögner” och ”fusk”.

Fotbytet om miljö- och klimatlagarna har också lett till risk för splittring i EPP-gruppen. Webers utspel om samarbete med de högerextrema partierna har kategoriskt avvisats att hans egna kristdemokrater i Tyskland.

Röstresultat blev också ett bakslag för parlamentets talman Roberta Metsola, som bedriver en informell kampanj för att efterträda von der Leyen. Talmannen förväntas hålla sig neutral, men EPP-politikern gjorde dagen före omröstningen ett överraskande uttalande i Financial Times emot lagförslaget.

The head of the European parliament has warned that lawmakers should not force ambitious environmental laws on voters. “We need to factor in the economic and social impact of all that we do, and perhaps we have not done that enough”, the Maltese politician said.

EPP-ledningen har hävdat att man är för en EU-lag om naturrestaurering, men vill att kommissionen ska lägga fram ett nytt förslag. Manfred Weber har dock haft svårt att svara på frågor från journalister om vad det lagförslaget ska innehålla. Bondelobbyn som Weber demonstrerade tillsammans med utanför parlamentet har dock ett klart svar: Det behövs ingen ny lag, det räcker med EU:s nuvarande jordbrukspolitik.

Nu blir det ändå fortsatta förhandlingar om en EU-lag om naturrestaurering. Kommissionen har lagt fram ändringar som mjukar upp de tidigare kraven på hur omfattande åtgärder som krävs i varje land. Miljökommissionären Virginijus Sinkevicius utlovade stora möjlighet till ”flexibla lösningar” för medlemsländerna i EU-parlamentets debatt på tisdagen samtidigt som han varnade för att ett totalt nej till lagförslaget hotade hela Green Deal.

-Kommissionen är redo att anpassa förslagen i förhandlingarna, lovade Sinkevicius.

När EU-regeringarna ställde sig bakom lagförslaget med en hel del ändringar röstade ordförandelandet Sverige emot, även om mötesordföranden Romina Pourmokhtari stödjer förslaget.

Det kommer att bli en hel del kompromissande och urholkningar av det ambitiösa lagförslag till naturrestaurering som kommissionen ursprungligen lade fram under höstens förhandlingar. Det kanske till och med kan få den svenska regeringen att tänka om och stödja en uppgörelse för att med större trovärdighet kunna peka på att var med och drev fram en skärpt klimatpolitik som EU-ordförande.

Det enda vi kan vara säkra på är att försöket att helt stoppa en central del av EU:s Green Deal har i sista stund skjutits i sank.