Svenska partier glömmer EU-arbetet

”EU i riksdagsvalet” heter en ny spännande sajt.
Den är tillägnad svenska partiers åsikter om kommande EU-beslut.

… det vill säga, där partierna har åsikter.
Det är inte ofta.
Inte officiellt i alla fall.

Centrum för europaforskning vid Lunds universitet har undersökt 52 kommande beslut.
Det visar sig vara kejsarens nya kläder vi får se
Inte ett enda exempel finns där alla åtta svenska riksdagspartier har redovisat en officiell åsikt.

I hälften av fallen har partierna bara en vag åsikt (EU borde ta mer ansvar), för den andra hälften ingenting.
En tydlig åsikt finns deklarerad bara i tre fall.

Det är en sak att EU sällan kommer upp i debatter inför svenska riksdagsvalet fast det borde det.
Alla har ju förstått vid det här laget att en stor del av besluten om vårt samhälle fattas av EU-länderna i Bryssel.
Riksdagsledamöter och ministrar ska företräda oss när de besluten fattas.

Men det blir ren pannkaka av den svenska demokratin om partierna inte ens har bestämt sig – inte kan berätta för väljarna – vad de tycker om liggande EU-förslag.