Sveriges inflytande i EU: På 26(!) plats i EU-parlamentet

Sveriges EU-parlamentariker talar gärna om sitt stora men okända inflytande över EU:s lagstiftning. Men en ny undersökning visar att de svenska parlamentarikerna tillhör dem som oftast blir nedröstade när parlamentet beslutar om nya lagar – bara britter och greker hamnar i förlorargänget oftare.

Figure 1: Percentage of times MEPs are on the ‘winning side’ in the European Parliament by Member State

hixdec17figure1

Det är professor Simon Hix vid London School of Economics som gått igenom de drygt 2 300 omröstningar som genomförts i parlamentet sedan de nuvarande ledamöterna valdes. De gröna prickarna visar hur ofta varje lands parlamentariker varit på ”vinnarsidan” i omröstningarna – de svenska ledamöterna hamnar på 26:e plats.

Många omröstningar fattas med enhällighet i EU-parlamentet, därför ligger genomsnittet för samtliga ledamöter så högt som 85 procent. Men det är i de övriga omröstningarna som resultaten blir märkliga för de svenska ledamöterna.

I parlamentet finns sedan EU-valet 2014 en ”regeringsallians” mellan de två största partigrupperna – kristdemokratiskt-konservativa EPP och socialdemokratiska PES – och liberala ALDE. Sex av de svenska partiernas ledamöter ingår i dessa partigrupper – M och KD i EPP, S och Fi i PES, och L och C i ALDE. I den här alliansen förhandlar man om förändringar av lagförslag mm för att vara säker på att ha en betryggande majoritet för att rösta ner de EU-kritiska partier som fick fler platser i parlamentet 2014.

Men flera av de svenska parlamentarikerna som ingår i denna breda regeringsallians röstar emot uppgörelserna i de avgörande omröstningarna, visar Simon Hix’ undersökning.

Svenska Moderaterna blir oftare nedröstade än någon annan nationsgrupp i EPP. Och de svenska Socialdemokraterna tävlar med de danska om att oftast rösta emot regeringsalliansens uppgörelser.

”The Swedish Conservatives are less likely to win votes than any other major party in the EPP group, while the Danish and Swedish Social Democrats are even less likely to win votes than Labour.”

Samtidigt som de svenska Liberalerna är bland dem som allra oftast röstar med det vinnande förslaget i parlamentets omröstningar.

Figure 4: Percentage of times MEPs are on the ‘winning side’ in the European Parliament by national party

hixdec17figure4

De svenska S-ledamöterna i EU-parlamentet markerade tidigt sitt missnöje med den breda alliansens uppgörelser i parlamentet. De var emot parlamentets kampanj för att EU-valet skulle vara en omröstning om vem som skulle bli ny ordförande för EU-kommissionen och de röstade inte för Jean-Claude Juncker efter valet. Även de svenska M-ledamöterna var emot kampanjen för att parlamentsvalet skulle avgöra valet av kommissionsordförande.

Svenska S- och M-ledamöterna har en mer nationalistisk hållning till EU:s utveckling och parlamentets makt än sina respektive partigrupper och deras inflytande har också minskat. Både Marita Ulvskogs(S) och Gunnar Hökmark(M) förlorade sina tidigare poster som vice ordförande i sina partigrupper efter EU-valet.

Det gör också att deras möjlighet att påverka de viktiga förhandlingarna inom ”regeringsalliansen” som avgör ställningstagandena i lagstiftningsarbetet har minskat. Därför hamnar de ofta i ”förlorargänget” i parlamentets omröstningar.