Brexit fas 2: EU viftar med både piska och morot inför villrådigt UK

Theresa May hann knappt andas ut efter uppgörelsen med övriga EU-länder strax före jul om utträdesvillkor förrän Brexitstriden dras igång igen. EU27 ser den allt djupare sprickan i den brittiska regeringen, i parlamentet och bland väljarna, och viftar nu både med piska och morot för att påverka den brittiska debatten.

Brittiska medier larmar i dag på nytt om Brexitkris: ”EU skärper kraven”, ”Brexitsamtalen hotas”, ”Regeringen splittrad om EU-förhandlingslinje”, ”Theresa May tvingas acceptera sämre villkor på grund av krav från Norge”.

Det är förslaget till EU27-sidans förhandlingslinje om en övergångsperiod för UK som läckt ut och som visar att EU-regeringarna fortsätter att agera enat.

EU27 kräver att Storbritannien ska fortsätta uppfylla alla krav som medlemsland under den övergångsperiod till slutet av 2020 som den brittiska regeringen begärt.

Det innebär att samtliga EU-medborgare som anländer till UK under den perioden ska garanteras fulla medborgerliga rättigheter. Enligt brittiska medier fick Theresa May före jul ett löfte av EU-kommissionen om att det åtagandet endast skulle gälla till datumet för det officella EU-utträdet 29 mars 2019. Men den polska regeringen och övriga östländer uppges enligt Financial Times nu ha drivit igenom att det även ska gälla under övergångsperioden.

“In particular, the provisions of the citizens’ rights part of the withdrawal agreement should apply as from the end of the transition period,” the paper states.

Det regerande Torypartiets Brexitanhängare i parlamentet varnar omedelbart för sammanbrott i förhandlingarna:

“I would very much hope that this is not the final position, since it makes a ‘no deal’ outcome all the likelier,” the MP said. (Politico)

EU27 skärper också villkoren för UK att förhandla fram handelsavtal med icke EU-länder, och säger att det förutsätter klartecken från EU.

EU27 slår också fast att Storbritannien måste fortsätta uppfylla avtalen om fiskekvoter under hela övergångsperioden. Det går på tvärs mot UK-regeringens långtgående löften till brittiska fiskare om utökade fiskerättigheter efter 29 mars 2019.

EU-ländernas regeringar vet att de har en mycket stark förhandlingsposition eftersom brittiskt näringsliv skulle drabbas hårt om Storbritannien tvingas lämna inre marknaden och tullunionen redan nästa år. EU-kommissionen diskuterar också med medlemsländerna om möjligheterna till en förlängd övergångsperiod, enligt Politico.

Men EU-sidan hänvisar nu även till att Storbritannien inte kan få bättre villkor än andra samarbetsländer.

EU-förhandlare uppger för The Guardian att Norge hotar med att kräva omförhandling av EES-avtalet om Storbritannien får alltför generösa villkor. Norge betalar i dag nästan lika mycket per capita som Storbritannien och accepterar fri rörlighet för EU-medborgare.

A senior official said: “[The Norwegians] are following this very closely to make sure that we are not giving the UK a much more favourable deal.”

Samtidigt med rapporteringen om problemen i Brexitförhandlingarna kommer det fram alltfler rapporter i brittiska medier om vad som väntar efter Brexit, med risken för att förlorade jobb och ekonomisk nedgång. I oppositionspartiet Labour pågår en hård debatt om partiets linje. Opinionsmätningar pekar på att en majoritet skulle rösta för att stanna i EU vid en ny folkomröstning.

EU-sidan tar därför också fram moroten i sina politiska budskap till Storbritannien. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier tar emot brittiska politiker som inte gillar UK-regeringens agerande. I EU-parlamentet lockade både EU-ordföranden Donald Tusk och EU-kommissionens Jean-Claude Juncker med att britterna är välkomna att ändra sig och stanna som EU-medlemmar.

“If a democracy cannot change its mind, it ceases to be a democracy. We, here on the continent, haven’t had a change of heart; our hearts are still open” to Britain. (Donald Tusk)

Och Juncker fyllde i: “Our door still remains open. I hope that that will be heard clearly in London.”