Cool Macron vill se EU i täten för AI-racet

Ny EU-lag tvingar Facebook att erbjuda större digital öppenhet – en punkt där Europa är världsledande.
Frankrike vill nu att EU också tar täten för en etisk artificiell intelligens.

Facebook tar en del stryk på sociala media just nu.
Dels får bolaget krypa till korset för att dess enorma datainsamling kunnat användas för att påverka presidentvalet i USA och – tycks det – även brexitomröstningen i Storbritannien.

Dels kämpar Facebook med att införa ”det största ingreppet till förmån för privatlivets skydd sedan Internets födelse.”
EUs nya dataskyddslag GDPR träder ju i kraft den 25 maj, världens mest avancerade skydd hittills av användares data.

För Facebook tycks transparensen vara just kämpig, man vägrar nämligen erbjuda amerikanska användare samma skydd.

Facebooks, Googles, Amazons och övriga globala jättars enorma samling av data om oss alla, förklarar franske presidenten Macrons senaste utspel – ett AI där Europa tar ledningen.

Teknologiskt ligger Europa efter när det gäller AI, robotik och blockchain.
USA och Kina dominerar, Kanada och Storbritannien ligger väl till.
För en fransk president handlar därför en AI-satsning i hög grad om att Europa inte ska göra sig fullständigt beroende av amerikansk eller kinesisk teknik.

Han sticker inte under stol med att det handlar om att locka forskning och jobb till Frankrike.
President Macron är för övrigt inte dålig på den saken, han har en cool-faktor när han möter IT-världen,  hälsas med jubel på IT-konferens i Paris eller storögd respekt av amerikanska tidskriften the Wired.

Cool-faktorn och reformer har sålunda gett en del effekter.
Google och Facebook utökar sina labb och AI-forskning med över 100 anställda vardera i Frankrike.
Samsung går från 15 till hundra anställda på sitt AI-center i Frankrike.
Tyska SAP satsar 25 mdr euro de närmaste fem åren i Paris.

Men där president Macron anser att världen verkligen behöver Europas inträde på scenen är för att styra ny teknologi till samhällets bästa.

Teknologin under samlingsnamnet artificiell intelligens kan bli enormt destruktiv om den inte inordnas under ett samhälleligt, etiskt och humanitärt perspektiv, anser Macron.
Ledande i världen teknologiskt är ju idag USA och Kina.
Men i USA är det privata bolag – i vissa fall större än stora länder – som äger, utvecklar och avgör användningen.
Facebook-skandalen är därför ett första tecken i tiden på hur det kan gå i denna nya värld där data är det nya guldet och det guldet kontrolleras av privata bolag.

Kina är också långt framme i den nya teknologin.
Staten och inte privata företag har kontrollen där men den kinesiska statens syn på samhället är inte vår, säger Macron.

EU måste därför ta ett samlat grepp och bli den globala aktör som utvecklar ett etiskt AI som gynnar samhället.

President Macron nöjer sig inte med att tycka, han agerar.
I veckan som gick anslog han 1,5 miljarder euro (ca 15 mdr kr) till franska AI-satsningar i form av forskning, start-ups, pilotprojekt, osv.

Som ett unikt grepp lovar han dessutom att öppna den franska statens rejäla samling av data om medborgarna för forskares och företags användning.
Dessa ska kunna utnyttjas inom t ex medicin och transporter,.

Han kan tänka sig att gå längre än så – algoritmer måste vara öppna när de används i offentlig tjänst.
Vissa franska universitet tar t ex redan in studenter med hjälp av algoritmer – då ska allmänheten kunna ta reda på vilka kriterier som legat till grund för urvalet.

AI-rapporten som ligger till grund för president Macrons initiativ har sammanställts av ännu en cool fransman, det matematiska snillet, Cedric Villani, som med sina stora kravatter, spindel på rockuppslaget och långa hår tycks hämtad ur en serietidning.
Men har man fått Fields-medaljen så är man bevisligen ett geni.
Han finns vid Macrons sida vid IT-konferenser och resor och höjer cool-faktorn betydligt.

Villanis rapport diskuterar bland annat insatser för att IT-världens dominans av unga män inte ska leda till att samhället ofrivilligt och omedvetet cementerar könsskillnader och brist på mångfald för lång tid framöver.

EU tar också den digitala dagordningen på allvar.
EU samlar till ett ministermöte i Bryssel om just AI denna vecka.

Dit sänder Macron ännu en cool katt – Mounir Mahjoubi, en drygt 30-årig marockanskfödd IT-nörd från förorten som Emmanuel Macron trillade över och gjorde till minister för digitala frågor.

Den svenska regeringen sänder bostadsminister Peter Eriksson (mp).