Nu startar Brexit fas 3: Chicken race mot 31 december

Theresa May körde rakt fram med sitt Brexitavtal, och tvingades avgå som premiärminister. Boris Johnson väjde i sista stund och accepterade det Brexitavtal som EU erbjudit från början.

I det tredje chicken race som nu startar avgörs om Storbritannien ska acceptera EU:s villkor för ett handelsavtal som gynnar brittiskt näringsliv eller om Boris Johnson ståndaktigt ska hålla fast vid löftet om fullständig ”nationell suveränitet” och inte gå med på att följa några EU-regler framöver.

EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen var i London på onsdagen för att presentera villkoren för brittiska regeringen. I ett tal före mötet med Boris Johnson anslog den tidigare London-studenten en vänlig ton, men gav samtidigt besked om att UK kommer att få sämre villkor ju längre man går från EU:s regelverk.

Ursula von der Leyen noted that the further Britain diverges from the EU, the less access it will have to the bloc’s single market.”

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier kommer till Stockholm på torsdagen för att klargöra EU:s hållning.

EU:s tydliga besked till den brittiska regeringen är för det första att Boris Johnsons tidtabell inte håller. Det är omöjligt att förhandla fram ett fullständigt handelsavtal på sju månader. Vilket är det tidsspann som finns mellan att UK officiellt lämnar EU den 31 januari och fram tills ett avtal måste vara klart för att hinna ratificeras av samtliga medlemsländers parlament före den 31 december.

Boris Johnson har till och med utlovat en lag som ska ålägga regeringen att avsluta förhandlingarna med EU till den sista december. Men EU-sidan ifrågasätter offentligt BoJo:s trovärdighet när det gäller politiska garantier. EU:s nye handelskommissionär Phil Hogan påminner om Boris Johnsons tidigare löften som han sedan brutit, som att att ”hellre dö i ett dike än förlänga EU-utträdet efter den 31 oktober”.

“In the past, we saw the way the prime minister promised to die in the ditch rather than extend the deadline for Brexit, only for him to do just that. I don’t believe Prime Minister Johnson will die in the ditch over the timeline for the future relationship either.”

Men om Boris Johnson av politiska skäl inte klarar av att bryta mot ännu en deadline han satt upp är EU-sidans besked för det andra att den brittiska regeringen i så fall får nöja sig med ett begränsat avtal som bara täcker några handelsområden och gå med på att följa EU:s regelverk för att klara tidtabellen.

I utträdesavtalet sägs att UK ska fortsätta ingå i EU:s inre marknad och tullunion och betala medlemsavgift under 2020 medan förhandlingar om ett nytt samarbetsavtal pågår. Men där sägs också att övergångsperioden kan förlängas upp till två år och att det i så fall ska beslutas för den 1 juli.

EU:s förhandlare är dock förberedda på att erbjuda UK ett enkelt frihandelsavtal för varuhandel. Det innebär noll tullar och inga handelskvoter, men det är ändå långtifrån de gränsregler som gäller i dag. Utan uppgörelse om gemensamma regler för bilar, kemikalier, läkemedel, livsmedel väntar byråkratiska kontroller, administrativa kostnader och långa väntetider vid Engelska kanalen.

Det skulle innebära kraftigt höjda kostnader för bland annat Storbritanniens stora bilindustri, där delar till varje bil transporteras över/under Engelska kanalen flera gånger under tillverkningen. Brittiskt näringsliv har uppmanat regeringen att se till att handeln med EU fortsätter att vara ”friktionslös”:

”The first job is the urgent need to begin negotiations on our future trading relationship with Europe, cementing frictionless trade, access to key skills, regulatory alignment and space for business to prepare for new arrangements. Manufacturing exports are one of the powerhouses of our economy and we must allow them to flourish,” Stephen Phipson, the chief executive of manufacturers’ organisation of Make UK.

Boris Johnson måste också ta hänsyn till sina nya väljare. Han har visserligen en närmast rekordstor majoritet i parlamentet, men en stor del av de nya Toryledamöterna är valda från regioner i norra England som är starkt beroende av företag som lever på export till europeiska kontinenten. De tidigare traditionella Labourfästena kan snabbt svänga tillbaka till rött igen när de ser konsekvenserna för tillverkningsindustrin och omintetgöra BoJo:s drömmar om en minst tioårig period som premiärminister.

EU-sidan kommer att kräva att den brittiska regeringen går med på ”level playingfield”, att UK juridiskt binder sig för att följa EU:s regler för miljö, arbetsrättigheter, bilar, kemikalier osv för att gå med på avtal område för område. Om 31 december ska vara deadline får centrala områden för UK som tjänstesektorn tas upp i följdförhandlingar, och strikta världshandelsregler gälla tills vidare.

I sitt första chicken race med EU:s förhandlare ”kastade BoJo sina bundsförvanter i Nordirland under bussen” för att få ett utträdesavtal. I det här chicken racet måste han ”kasta Toryhögern under bussen” med deras krav på Nej till alla EU-regler för att få ett avtal med EU som uppfyller näringslivets och de nya Toryväljarnas krav.