Baylan och Löfven skjuter ifrån sig ansvar för Nordstream II

”Sverige pressar EU” skriver DN idag angående Nordstream II.
Är det sant, så agerar regeringen både korkat och okunnigt.

DN har tagit del av ett brev från svenska och danska energiministern till EU-kommissionen.
Brevet utgör rubrikens omtalade ”press mot EU”.

Energiminister Baylan berättar för DN att ”vi vill få en vägledning från kommissionen”.
Då har han inte lyssnat hittills, för EU-kommissionen har flera gånger lagt fram alla svar som någon regeringspolitiker kan begära från tjänstemännen i EU-kommissionen.
EUs institutioner besitter inte rätten att stoppa ett kommersiellt energiprojekt.

Tydligt, i detalj, gick t ex energikommissionären Maros Sefcovic i april 2016 igenom specifikt Nordstream II-projektet och vilka lagutrymmen som finns för EU att tillämpa.
De är väldigt få.
EU har inga förbud att ta till, för kommersiella projekt som respekterar miljöregler och marknadsregler.

Vet inte den svenska och danska energiministern detta?
Vet inte deras sakkunniga eller tjänstemän detta?

I brevet säger Baylan att EU-kommissionen måste pröva hur Nordstream II-projektet överensstämmer med EUs energiunion.
Tanken är logisk för EUs energiunion  handlar bland annat om att EU inte ska göra sig beroende av politiska olämpliga leverantörer.
Ryska statsägda Gazprom faller definitivt under den rubriken.

Men EUs energiunion  är inte beslutad än, bara under förhandling.
Det kan inte ens Baylan ha missat för det är energiministrarna – alltså Baylan själv – som förhandlar om energiunionen.
Ordförandelandet sedan januari, Malta, lovar göra ett försök att komma vidare.

Tjänstemännen i EU-kommissionen kan inte tillämpa regler som inte finns, innan Baylan och övriga politiker har klubbat dessa regler.
Det vet nog ändå Baylan.

För övrigt har EU-kommissionen i sammanhanget önskat att få rätten att kunna stoppa olämpliga energiprojekt med tredje land. Men Sveriges energiminister Baylan och andra länders energiministrar har sagt nej till detta.

Kommissionär Sefkovic – slovak till nationalitet – vet mycket väl att Nordstream II är säkerhetspolitiskt djupt olyckligt.
Men EU-kommissionens tjänstemän har inget att säga till om i säkerhetspolitik.
Detta vill EU-regeringarna sköta själva – nationellt.

Sefkovic gör ändå ett försök – han berättar om kommissionens förslag att medlemsländerna bör samarbeta om att bekämpa ”hybridhot”.
Sverige är emellertid konstant motståndare till ökat EU-samarbete, inte minst i försvars- och säkerhetsfrågor.

Om energiminister Baylan nu verkligen är så okunnig som hans brev och uttalanden i DN antyder, förklarar det kanske varför Sverige inte utnyttjade sin existerande möjlighet att lägga politisk press över Nordstream II-projektet när det tillfället infann sig så sent som igår.

Den enda part som i dag kan stoppa Nordstream II (så länge det följer miljö- och marknadsregler) är Gazproms kommersiella partner i EU – Tyskland.
Förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven trivdes gott tillsammans över lunch- och kungabesök i Stockholm på tisdagen.

Där seglade Sveriges chans att pressa Någon Annan att bromsa Nordstream II förbi vår näsa.