Dödläge i Brexitförhandlingarna – UK-regeringen vädjar till EU-toppmötet för att undvika företagsflykt

”Dödläge” i Brexitförhandlingarna och tidtabellen spricker. Det rapporterade EU:s chefsförhandlare Michel Barnier på torsdagen. Men UK-regeringens Brexitminister David Davis vädjar till EU-toppmötet nästa vecka att ge Barnier utökat förhandlingsmandat – annars är risken stor att företag fattar beslut om att flytta verksamhet ut ur Storbritannien.

Den brittiska regeringen har misslyckats i sin lobbying mot Tyskland, Sverige och Polen. Deras bästa vän i förhandlingarna har visat sig vara – Michel Barnier.

Enligt tidplanen skulle EU:s stats- och regeringschefer på sitt oktobermöte ge klartecken att övergå till ”fas 2” i Brexitförhandlingarna, och börja diskutera det framtida samarbetet mellan EU och UK efter utträdet. Men den djupt splittrade brittiska regeringen har inte kunnat ge klara besked om Storbritannien är berett att betala för de åtaganden som gjorts under tiden som EU-medlem. Därför deklarerade EU-sidan att efter fem förhandlingsomgångar befinner man sig i ”dödläge” om finanserna.

Den brittiska regeringen är hårt pressad från storföretagen som behöver kunna planera sin verksamhet för de kommande åren. Från den gigantiska finanssektorn krävs besked senast i mars nästa år om Storbritannien kommer att ha fortsatt tillträde till EU:s inre marknad 2019, annars måste företagen ta beslut om hur stor del av verksamheten som ska flyttas till något EU-land.

Royal Bank of Scotland Chief Executive Ross McEwan said the bank will enact its Brexit plans by the end of March 2018 if no clarity emerges about Britain’s ability to retain access to the single market.

Chefen för British Chamber of Commerce Adam Marshall varnade på torsdagen för ett ”lose-lose scenario” för både UK och EU27 om förhandlingarna drar ut på tiden.

“I want to urge both the U.K. Government and the EU27 to strain every sinew to move ahead, and put trade and transition at the heart of negotiations by the end of 2017.”

Premiärminister Theresa May har försökt gå näringslivet till mötes och trots motstånd från Toryhögern begärt en tvåårig övergångsperiod av EU, där Storbritannien är fortsatt del av EU:s inre marknad och tullunion, och uppfyller alla regler och budgetkrav. Men när EU begärde att Mays tal skulle översättas i klara ekonomiska åtaganden blev det bara ”tekniska samtal” i veckans förhandlingsomgång.

EU:s Michel Barnier försökte ändå anslå en osedvanligt positiv ton, trots ”dödläget” om finanserna.

– Det finns ett nytt momentum i förhandlingarna och med politisk vilja är det möjligt att nå avgörande framsteg inom de kommande två månaderna, sade Barnier.

Enligt uppgift har Barnier också föreslagit till EU27-regeringarna att han ska få klartecken för att börja förhandla om Storbritanniens begäran om en tvåårig övergångsperiod. Men flera regeringar med Tyskland och Frankrike i spetsen har sagt nej. Financial Times rapporterade:

Michel Barnier, the EU’s chief negotiator, outlined the potential benefits of opening talks on a transition deal at the meeting. He argued that they could create space to resolve the big outstanding issues on a Brexit bill, as well as recognise Britain’s recent more accommodative stance. But this option was firmly rejected by a group of countries led by Germany and France.

Brexitministern David Davis hoppas att Michel Barnier ska försöka övertala stats- och regeringscheferna att vara mer välvilliga när han rapporterar om förhandlingsläget till dem nästa vecka. Davis upprepade sin vädjan flera gånger under presskonferensen:

– Vi hoppas att toppmötet ger Michel möjlighet att bredda förhandlingarna till att också handla om en övergångsperiod.

Den brittiska regeringen har ägnat sig åt intensiv lobbying gentemot medlemsländerna i hopp om att kunna splittra dem och få stöd gentemot EU-kommissionen. Det har uppenbarligen misslyckats, och UK-regeringen tvingas nu lägga sitt hopp till motståndarsidans främste företrädare, Barnier.

Guardians Brysselkorrespondent Jennifer Rankin konstaterade i ett tweet:

”Tory backbenchers will probably never recognise it, but Michel Barnier is actually the UK’s best hope in Brexit talks.”

Den splittrade UK-regeringen behöver Michel Barniers hjälp på flera områden, eftersom den har svårt att enas om konkreta lösningar på alla problem som måste klaras ut under förhandlingarna.

Toryregeringens stödparti, nordirländska DUP, hotar till exempel att lämna samarbetet om Brexit leder till att det blir gränskontroller mellan Irland och Nordirland.

DUP leader Arlene Foster warned last night that creating border controls between Northern Ireland and mainland Britain to solve the Irish conundrum “cannot happen.” Interviewed on the ITV News at Ten, Foster said: “The PM understands the needs of Northern Ireland. She has been very clear there cannot be a border down the Irish Sea. That would be a disaster for Northern Ireland, and would be a red line for us in the DUP. She understands very clearly that cannot happen.”

Den brittiska regeringen har lovat att uppfylla det kravet utan att kunna tala om hur det ska gå till. Därför får den förlita sig på Michel Barnier och EU:s juridiska experter när han talar om att man söker ”kreativa lösningar” på det problemet.