Macron ger oss chans till lite liv i valdebatten

Valdebatterna inför Europavalet är räddade från att dö av tråkighet – Macrons nya förslag blir pinnar i brasan.

Att hålla debatter inför Europavalet brukar vara plågsamt tråkigt.

Ingen – varken kandidater eller publiken – brukar känna till de EU-debatter som pågår och där en svensk åsikt vore välkommen.
Alla svenska kandidater är dessutom i grunden eniga – mindre EU, men inte lämna.
Hur kul blir det i debattform?

Men nu har den franske presidenten Macron gett oss svenskar en gåva i form av en rad nya idéer om Europa.
Han påminner som han har gjort förut, att läget är skakigt och Europa måste försvara sina intressen.
Tillsammans.
Det är hans poäng.

Sin vana trogen konkretiserar Macron vad han menar med att försvara Europa och att göra det tillsammans.
Han lägger alltså en rad förslag och här har vi en hel del som kan sätta sprätt på svenska EU-debatter.

* Kasta ut det land ur Schengen som inte klarar att skydda EUs yttre gräns OCH SOM INTE respekterar asylrätten
En piska att använda mot de östeuropeiska länder som vägrar ta en enda flykting således. Och mycket lättare att ta i bruk än något som EU har i sin regelarsenal idag.

Många svenska kandidater kommer gilla idén Men observera, Sverige har fortfarande sin gränsbom mot Schengen nedfälld trots vad reglerna säger.

*Skapa en europeisk näringslivspolitik
Japan har det, Kina har det, Sydkorea har det och har använt sig av det för att slå sig in på den västeuropeiska marknaden. USA har levt gott på sin stora, fria marknad och frambringat rader av världsdominerande företag.
Nu vill Macron att vi skyddar och gynnar europeiska företag.

Få svenska kandidater kommer nappa. Det lilla exportberoende Sverige har gjort en religion av frihandel.

* Ett Europeiskt Försvarsfördrag
Det ska vara operationellt, kräva att länderna upprustar och innehålla en ömsesidig försvarsförpliktelse i händelse av attack på ett medlemsland. Och det ska fullt respektera nuvarande Nato-åtaganden.

Det blir något att tugga på för svenska kandidater. Kan vi vara med i ett europeiskt Nato?

* Ett Europeiskt Säkerhetsråd
Det intressanta här är att Storbritannien föreslås vara med som associerad men jämbördig partner vilket skulle lösa brittiska bekymmer.

Svenska politiker säger alltid nej till nej EU-myndigheter (se min bok) men invitationen till Storbritannien kan göra förslaget väldigt lockande för svenskar.

* Golv för låga löner
Idén är att dels kräva samma lag på samma arbetsplats (oavsett nationalitet på den anställde), dels en europeisk minimilön som ska ”diskuteras kollektivt” (den blir förstås olika hög i olika länder, ev procent av köpkraft).

Det finns nog ingen svensk politiker som gillar att EU diskuterar arbetsmarknaden. Men stopp för låglönekonkurrensen? Frestande för facken och en del sossar.

Franske president Macron har inte många beundrare bland de svenska politikerna.
Men nu har han i alla fall gett dem något att diskutera.

Debattartikeln – med många fler förslag – finns här.