Orbans EU-miljarder inlåsta – kommissionens kravlista allt längre

Ungerns auktoritäre ledare Viktor Orban tycks för första gången ha gjort ett misstag. Han var så angelägen om att få ut miljardstöden från EU att han gav sig in i förhandlingar med kommissionen om att reformera landets ruttnande rättssystem.

EU:s kravlista blir nu allt längre, och miljarderna är inlåsta tills Orban uppfyllt alla kraven.

Det står klart sedan EU-kommissionen på onsdagen presenterade sitt ställningstagande om Ungerns återhämtningsfond.

Kommissionen säger ja till ungerska regeringens plan för vad EU-miljardstöden ska användas till – satsningar på klimat och digitalisering . Men inga pengar betalas ut förrän ”27 milestones” med krav uppfyllts. De 7,2 miljarderna euro från EU:s återhämtningsfond och de 7,5 miljarderna från ordinarie EU-budgeten hålls inlåsta tills Ungern uppfyllt alla kraven. Och backar Ungern från någon av reformerna kommer utbetalningarna att stoppas på nytt.

Viktor Orban kan dock glädja sig åt kommissionens förslag om att godkänna själva planen för hur miljardstödet ska användas. För det innebär att hotet om att 70 procent av miljarderna helt fryser inne vid årsskiftet avvärjs. Förutsatt att en majoritet av övriga EU-regeringar röstar för kommissionens förslag i december.

Men EU-kommissionen har verkligen sett till att använda den nya ”villkorsprövningen” för utbetalningar från EU, som infördes när det historiska beslutet om EU:s återhämtningsfond på 750 miljarder euro med upplåning på finansmarknaderna med medlemsländerna som borgersmän togs 2020.

Viktor Orban har haft fria händer ända sedan valsegern 2010 att införa sin ”illiberala demokrati”, där hans regering styr över domstolarna, åklagarväsendet, valreglerna, medierna. Hans regering har fortsatt supermajoritet i parlamentet och kan ändra grundlagen efter eget bevåg.

Ungerns vacklande ekonomi är dock så beroende av EU:s miljardstöd att när EU-kommissionen hotade att stoppa utbetalningar motsvarande 10 procent av landets BNP valde Orban att ge sin in i förhandlingar med EU-kommissionen.

Ungerska regeringen levererade en 17-punktsplan med löften om åtgärder mot den omfattande korruptionen och att öka domstolarnas oberoende. Orban trodde att det skulle räcka.

Men EU-kommissionen är satt under hård press från EU-parlamentet och en del medlemsländers regeringar att inte låta Orban komma undan för lätt.

Därför har kommissionen under de senaste månaderna ökat trycket på Orban-regimen steg för steg. Först genom att stoppa utbetalningar till regionalstöd från EU-budgeten. Sedan genom att gå in i detalj med krav på hur rättsväsendet och korruptionskontrollen ska förändras.

EU:s rättsliga kommissionär Didier Reynders hade en lång lista med reformer av den ungerska rättsapparaten som regeringen nu lovat genomföra:

– Det oberoende rättssystemet kommer att bli mycket bättre skyddat från politisk styrning när de här reformerna genomförts.

– Det oberoende rättsliga råd som kontrollerar rättssystemet, och det ledamöterna väljs av domare, kommer att kunna agera och ta bindande beslut, sade Reynders

+ Increasing the powers of the independent National Judicial Council, to limit undue influence and discretionary decisions, and ensure a more objective and transparent administration of courts.

+ Reforming the functioning of the Supreme Court to limit risks of political influence.

+ Removing the possibility for the Supreme Court to review questions that judges intend to refer to the European Court of Justice.  

Och EU:s budgetkommissionärer Johannes Hahn fyllde på en kravlista för hur Ungern måste skärpa kontrollen av hur EU-miljardstöden används för att minska den omfattande korruptionen. Det har kommit en rad EU-rapporter genom åren och tidningsavslöjanden av hur EU-miljarder går till Orbans släkt och vänner.

Kommissionens kravlista avslöjar också hur stora bristerna är i Orbans rättsystem:

+ Setting up new, independent bodies and authorities – an Integrity Authority and an Anti-Corruption Task Force – equipped with the tools and capacity to act when public authorities fail to do so.

+ Introducing the possibility for anyone to challenge in court the decisions of investigators or prosecutors not to investigate or prosecute; significantly increasing the amount of information required from public officials when making asset declarations; and increasing transparency.

+ Measures to improve competition and transparency in public procurement.

+ Strengthened rules on conflicts of interest.

+ Increased audit and control requirements.

– I de här förhandlingarna med Ungern har vi fått reformlöften vi aldrig kunnat få annars. Men det krävs ytterligare arbete med detaljerna. Därför bedömer kommissionen att det fortfarande finns risker för hur EU-budgetmedel används, och därför fortsätter vi att hålla inne de blockerade utbetalningarna, sade Reynders.

EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis deklarerade att Orban-regeringen kommer att hållas kvar på halstret:

– Ungern måste uppfylla alla våra 27 Super Milestones innan det blir några utbetalningar.

Regeringarna i Ungern och Polen kommer nu att befinna sig i samma skruvstäd hos EU-kommissionen. De har fått klartecken för sina planer hur miljarderna från EU:s återhämtningsfond ska användas. Men så länge kommissionen inte är nöjd med hur de uppfyllt reformkraven av sina rättssystem blir det inga utbetalningar från fonden och delar av regionmedlen från EU-budgeten är inlåsta.

Förhandlingarna mellan EU och regeringarna i Ungern och Polen om några pengar ska betalas ut kommer att fortsätta under Sveriges ordförandehalvår.

Viktor Orban har hotat med att blockera EU-stöd till Ukraina och ett internationellt beslut om att införa minimibeskattning av storföretag om Ungern inte får EU-stöden. Det hotet kommer att testas när besluten om Ungerns återhämtningsplan, Ukrainastödet och företagsbeskattningen ska tas på ett EU-finansministermöte i december i en sorts byteshandel där Orban i alla fall ska få klartecken för att EU-miljarderna inte helt fryses inne.

Enligt nyhetssajten Politico kommer besluten om stödet till Ukraina och företagsbeskattningen att tas först. För att undvika risken att Orban-regeringen lägger in veto om EU-ministermötet tar beslutet om villkoren för Ungerns återhämtningsplan först.

Budgetkommissionär Johannes Hahn avfärdade dock Orbans hot om att blockera stödet till Ukraina:

– EU kan få fram stöd till Ukraina ändå även om vi inte får ett enhälligt beslut på EU-ministermötet, fast det blir lite mer komplicerat. Men jag är övertygad om att Ungerns regering lever upp till sitt löfte om att stödja Ukraina.